Gručasto naselje je tip naselja, katerega objekti so nepravilno razporejeni v eno ali več medsebojno povezanih skupin.[1] Tako se razlikujejo od naselij, ki so razpršena v različnih smereh (npr. obcestne vasi). Gručasta naselja so pogosta in nastajajo zaradi neprijaznega okolja, obrambe, vere, družbene slojevitosti, ohranjanja zemljišč in agrarnih reform, kolonizacije ali urbanizacije.

Primer gručastega naselja je Žirovnica na skrajnem severnem koncu Ljubljanske kotline

Sklici uredi

  1. Kladnik, Drago; Lovrenčak, Franc; Orožen Adamič, Milan, ur. (2005). Geografski terminološki slovar. Ljubljana: ZRC SAZU. COBISS 221152256.