Golte so apnenčasta, razgibana planota na vzhodnem obrobju Kamniško-Savinjskih Alp, ki jo v večji meri porašča gozd. To je visoka kraška planota, primer osamelega krasa, saj ima širše obrobje iz neprepustnih kamenin.

So eno izmed priljubljenih zimsko-letnih visokogorskih središč.

Obseg uredi

Pogorje na zahodni strani omejuje dolina Ljubnice, na vzhodni pa soteska Ljubije. Na jug se svet spušča prek Tirskih peči v obsežno Gornjegrajsko kotlino, na jugovzhod pa v Mozirsko kotlino. Proti severu prehajajo Golte prek sedla Kal v Smrekovec. Na bolj uravnanem področju so tam dobile prostor planine:

Vrhovi:

Etimologija uredi

Ime izhaja iz lastnosti zakraselega površja, ki »golta« vodo. Pojavlja se tudi ime Mozirske planine, ki je po Badjuri napačno, ker je nastalo s prevodom iz nemških zemljevidov).

Geološka sestava uredi

Osrednji del Mozirskih planin je iz precej čistega zgornjetriasnega apnenca, ki marsikje razkriva značilne megalodonitne školjke. V njem so nastali kraški pojavi. Poleg žlebičja je na sami planoti veliko vrtač in več kraških jam (brezna, vodoravne jame, ledenice, snežne jame).

Vegetacija uredi

Večji del Mozirskih planin je pokrit z gozdom. Najbolj značilna je združba predalpskega visokogorskega bukovega gozda z golim lepenom.

Naravovarstveni status planote Golte uredi

 • Krajinski park Golte so razglasili leta 1987 in obsega 1223 ha. Na območju krajinskega parka Golte velja varstveni režim, ki med drugim prepoveduje izvajanje posegov v prostor, ki ogrožajo naravne vrednote in biodiverziteto. Prepovedujejo kurjenje, šotorjenje, krčenje gozda in vožnjo z vozili.
 • Naravna vrednota državnega pomena Golte (geološka, površinska, geomorfološka, podzemeljska geomorfološka in ekosistemska naravna vrednota)
 • Ekološko pomembno območje (EPO) Kamniško-Savinjske Alpe
 • Območje Natura 2000 (Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke) kjer je potrebno ohranjati stanje določenih vrst in habitatov (divji petelin, ruševec, belka, gozdni jereb, itd)

Naravne znamenitosti uredi

 • Naravni spomenik Okno v Mozirski Požganiji
 • Naravni spomenik Tirske peči so jugovzhodni rob planote, ki se ostro lomi v dolino z markantnimi, okoli 300 m visokimi stenami.
 • Naravni spomenik Ledenica na Golteh

Turistične zanimivosti uredi

Smučarski center uredi

Golte so znane predvsem kot smučarski center, kjer se na višini 1200 do 1600 m nadmorske višine na 50 ha razprostirajo smučarske proge.

Naprave

 • Nihalka Žekovec[1]
 • Trosedežnica Medvedjak
 • Dvosedežnica Smrekovec
 • Dvosedežnica Ročka
 • Vlečnica Stari Stani
 • Vlečnica Morava

Na Golteh je urejen tudi otroški poligon s tekočim trakom.

Alpski park uredi

Uredili so najvišje ležeči in najlažje dostopni Alpski park v Evropi. Gre za edinstven primer predstavitve alpske flore v avtohtonem okolju na nadmorski višini 1300 do 1400 m. Dostop z nihalko omogoča ogled parka alpskega cvetja tudi obiskovalcem, ki drugače ne bi zmogli poti.

Koče uredi

Sklici uredi

 1. »Panoramska nihalka Žekovec«. Pridobljeno 5. januarja 2023.

Viri uredi

 • Mencinger, Borut Naravni parki Slovenije Ljubljana, Mladinska knjiga Založba d.d., 2004 (COBISS) ISBN 86 11 16747 3
 • Badovinac, Bogdan; Kladnik, Drago Savinjsko, Celje, Velenje A-Žː priročnik za popotnika in poslovnega človeka Pomurska založba, Murska Sobota, 1997 (COBISS)
 • Habjan, Vladimir; Drab, Jože; Poljanec, Andraž; Stritar, Andrej; in sod. (2004). Kamniško-Savinjske Alpe : planinski vodnik (1 izd.). Ljubljana : Planinska zveza Slovenije. str. 296. COBISS 213778944. ISBN 961-6156-52-7.
 • Zgornja Savinjska dolina, Matevž Lenarčič, 1990
 • Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kuturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje, Uradni list SRS, št. 27/87
 • Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije, 1. del, 1988, Golte

Zunanje povezave uredi