Gigabajt

merska enota za količino podatkov; milijarda bajtov

Gígabájt (tudi gígazlòg; kratica GB) je merska enota za količino podatkov v računalništvu.

Količina bajtov
Splošna raba in
(SI standard)
Dvojiške predpone po
standardu IEC 60027-2
Ime Simbol Količina Ime Simbol Količina
kilobajt kB 210 (103) kibibajt KiB 210
megabajt MB 220 (106) mebibajt MiB 220
gigabajt GB 230 (109) gibibajt GiB 230
terabajt TB 240 (1012) tebibajt TiB 240
petabajt PB 250 (1015) pebibajt PiB 250
eksabajt EB 260 (1018) eksbibajt EiB 260
zetabajt ZB 270 (1021) zebibajt ZiB 270
jotabajt YB 280 (1024) jobibajt YiB 280

1 GB = 1024 (210) MB 1 GB = 10242 (220) kB 1 GB = 10243 (230) kB = 1.073.741.824 bajtov podatkov

Ker računalniki uporabljajo dvojiški številski zapis, giga v tem primeru ne pomeni 109, se pa za računanje uporablja ta približna, bolj zapomnljiva vrednost.

Enote GB ne smemo mešati z Gb, ki označuje število gigabitov (en bajt ima osem bitov).