Predpone SI

standardizirana predpona, ki označuje decimalni večkratnik fizikalne enote
(Preusmerjeno s strani Predpona SI)

Predpóna SI je desetiška predpona, določena z mednarodnim sistemom enot, ki jo lahko pritaknemo osnovnim ali izpeljanim enotam SI. Uporabne so kot okrajšava za izražanje vrednosti, ki so bodisi dosti večje, bodisi dosti manjše od osnovne enote.

Primer: enota kilometer je sestavljena iz predpone kilo- in osnovne enote meter. Predpona kilo- pove, da gre za tisočkrat večjo enoto od osnovne.

Predpone SI
Okrajšava Ime Izvor Vrednost
Q kveta nova beseda 1030 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kvintilijon
R rona nova beseda 1027 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kvadrilijarda
Y jota ital. otto - osem 1024 1.000.000.000.000.000.000.000.000 kvadrilijon
Z zeta ital. sette - sedem 1021 1.000.000.000.000.000.000.000 trilijarda
E eksa grško εξάκις, hexákis - šestkrat 1018 1.000.000.000.000.000.000 trilijon
P peta grško πεντάκις, pentákis - petkrat 1015 1.000.000.000.000.000 bilijarda
T tera grško τέρας, téras - pošast 1012 1.000.000.000.000 bilijon
G giga grško γίγας, gígas - velikan 109 1.000.000.000 milijarda
M mega grško μέγας, mégas - velik 106 1.000.000 milijon
k kilo grško χίλιοι, chílioi - tisoč 103 1.000 tisoč
h hekto grško εκατόν, hekatón - sto 102 100 sto
da deka grško δέκα, déka - deset 101 10 deset
d deci lat. decimus - deseti 10-1 0,1 desetina
c centi lat. centesismus - stoti 10-2 0,01 stotina
m mili lat. millesimus - tisoči 10-3 0,001 tisočina
μ mikro grško μικρός, mikrós - majhen 10-6 0,000.001 milijonina
n nano grško νάνος, nános - pritlikav 10-9 0,000.000.001 milijardina
p piko ital. piccolo - majhen 10-12 0,000.000.000.001 bilijonina
f femto skand. femten - petnajst 10-15 0,000.000.000.000.001 bilijardina
a ato skand. atten - osemnajst 10-18 0,000.000.000.000.000.001 trilijonina
z zepto lat. septem - sedem 10-21 0,000.000.000.000.000.000.001 trilijardina
y jokto lat. octo - osem 10-24 0,000.000.000.000.000.000.000.001 kvadrilijonina
r ronto nova beseda 10-27 0,000.000.000.000.000.000.000.000.001 kvadriljardina
q kvekto nova beseda 10-30 0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 kvintilijonina

Raba v računalništvu

uredi

V računalništvu, posebej pri navajanju velikosti pomnilnika, je pogosta raba predpon, osnovanih na potencah števila 2, ne pa 10:

K = 210 = 1.024
M = 220 = 1.048.576
G = 230 = 1.073.741.824
T = 240 = 1.099.511.627.776
P = 250 = 1.125.899.906.842.624

Raba tudi znotraj stroke ni dosledna: 10 Mb/s Ethernet v resnici deluje s hitrostjo 10.000.000 bitov na sekundo, ne pa 10.485.760 bit/s.