Galerija sakralnih objektov v Prekmurju

Galerija sakralnih objektov v Prekmurju predstavlja slikovno dopolnitev vseh člankov o sakralnih objektih v Prekmurju . Galerija je razporejena po občinah po abecednem vrstnem redu . Pravtako so razporejeni tudi kraji v občini, kjer stoji posamezen sakralno profani objekt. V poglavju vsake občine je navedeno tudi število predstavljenih objektov.

Objekte, ki so predstavljeni v galeriji, po navedbah Ministrstva za kulturo Republike Slovenije imenujemo sakralno-profana stavbna dediščina (Cerkveno-posvetna stavbna dediščina).

V večini večjih prekmurskih krajev se nahajajo cerkve, v manjših krajih so kapele, od katerih se v nekaterih večjih opravlja tudi bogoslužje. Nekatere kapelice ali kapele so tudi v zasebni lasti posameznikov. Kapele v Prekmurju najdemo na pokopališčih, v kraju samem, sredi polja, v vinogradu, ob robu gozda, v gozdu, na gričih in hribih. Zvoniki so prav tako zgrajeni na zelo različnih lokacijah. Znamenja, na primer križi, so postavljeni večinoma ob cesta v spomin in zahvalo na različne dogodke.

Galerija trenutno vsebuje 177 sakralnih objektov oziroma 180 posnetkov.

Občina Beltinci uredi

11 objektov

Občina Cankova uredi

10 objektov

Občina Črenšovci uredi

2 objekta

Občina Dobrovnik uredi

3 objekti

Občina Gornji Petrovci uredi

11 objektov

Občina Grad uredi

9 objektov

Občina Hodoš uredi

1 objekt

Občina Kuzma uredi

4 objekti

Občina Lendava uredi

8 objektov

Prikazanih v Geopediji: 6 objektov

Občina Moravske Toplice uredi

31 objektov

Mestna občina Murska Sobota uredi

9 objektov

Občina Odranci uredi

1 objekt

Občina Puconci uredi

22 objektov

Občina Rogašovci uredi

8 objektov

Občina Šalovci uredi

23 objektov

Občina Tišina uredi

20 objektov

Občina Turnišče uredi

3 objekti

Občina Velika Polana uredi

1 objekt

Zunanje povezave uredi