Galerija sakralnih objektov v Prekmurju

Galerija sakralnih objektov v Prekmurju predstavlja slikovno dopolnitev vseh člankov o sakralnih objektih v Prekmurju . Galerija je razporejena po občinah po abecednem vrstnem redu . Pravtako so razporejeni tudi kraji v občini, kjer stoji posamezen sakralno profani objekt. V poglavju vsake občine je navedeno tudi število predstavljenih objektov.

Objekte, ki so predstavljeni v galeriji, po navedbah Ministrstva za kulturo Republike Slovenije imenujemo sakralno-profana stavbna dediščina (Cerkveno-posvetna stavbna dediščina).

V večini večjih prekmurskih krajev se nahajajo cerkve, v manjših krajih so kapele, od katerih se v nekaterih večjih opravlja tudi bogoslužje. Nekatere kapelice ali kapele so tudi v zasebni lasti posameznikov. Kapele v Prekmurju najdemo na pokopališčih, v kraju samem, sredi polja, v vinogradu, ob robu gozda, v gozdu, na gričih in hribih. Zvoniki so prav tako zgrajeni na zelo različnih lokacijah. Znamenja, na primer križi, so postavljeni večinoma ob cesta v spomin in zahvalo na različne dogodke.

Galerija trenutno vsebuje 177 sakralnih objektov oziroma 180 posnetkov.

Občina Beltinci Uredi

11 objektov

Občina Cankova Uredi

10 objektov

Občina Črenšovci Uredi

2 objekta

Občina Dobrovnik Uredi

3 objekti

Občina Gornji Petrovci Uredi

11 objektov

Občina Grad Uredi

9 objektov

Občina Hodoš Uredi

1 objekt

Občina Kuzma Uredi

4 objekti

Občina Lendava Uredi

8 objektov

Prikazanih v Geopediji: 6 objektov

Občina Moravske Toplice Uredi

31 objektov

Mestna občina Murska Sobota Uredi

9 objektov

Občina Odranci Uredi

1 objekt

Občina Puconci Uredi

22 objektov

Občina Rogašovci Uredi

8 objektov

Občina Šalovci Uredi

23 objektov

Občina Tišina Uredi

20 objektov

Občina Turnišče Uredi

3 objekti

Občina Velika Polana Uredi

1 objekt

Zunanje povezave Uredi