Fourierova transformacija

Fourierova transformacija (natančneje zvezna Fourierova transformacija ; izgovorjava:[fuʁie])) je matematična metoda s področja Fourierove analize, ki aperiodični signal razčleni na neprekinjen spekter. Funkcija, ki opisuje ta spekter, se imenuje tudi Fourierova transformacija ali spektralna funkcija. Gre za integralno transformacijo,o poimenovano po matematiku Jeanu Baptistu Josephu Fourierju. Fourier je leta 1822 uvedel Fourierovo serijo, ki pa je definirana le za periodične signale in vodi do diskretnega frekvenčnega spektra.

Primer uporabe Fourierove transformacije je določanje sestavin zvoka. Ta slika je rezultat uporabe transformacije konstantnega Q (s Fourierjem povezane transformacije) na valovno akorda C-dur na klavirju. Prvi trije vrhovi na levi ustrezajo frekvencam osnovne frekvence akorda (C, E, G). Preostali manjši vrhovi so visokofrekvenčni prizvoki teh osnovnih tonov..
Rdeča sinusna krivulja sinusoid se lahko opiše z amplitudo vrha (1), razdaljo med vrhovoma (2), RMS (3), valovno dolžino (4). Rdeča in modra sinusoida sta zamaknjeni za fazno razliko θ.
zgornja vrsta kaže enotni impulz kot funkcijo časa (f(t)) in njegovo Fourierovo translmacijo kot funkcijo frekvence ((ω)). Spodnja vrstica prikazuje zakasnjeni enotni impulz kot funkcijo časa (g(t)) in njegovo Fourierjevo transformacijo kot funkcijo frekvence (ĝ (ω)). [Zakasnitev v časovni domeni pomeni kompleksni fazni premik v frekvenčni domeni.

Obstaja kar nekaj primerov uporabe, za katere treba za Fourierjevo transformacijo uporabiti računalnik. V ta namen je na voljo diskretna Fourierjeva transformacija ali hitra Fourierjeva transformacija.

Definicija uredi

Naj bo   integrabilna funkcija, kjer   imenovan Lebesgueov prostor. (Zvezna) Fourierova transformacija   od   je definirana z

 

in ustrezna inverzna transformacija je:

 

Pri tem sta   in   so   -dimenzionalna prostorska elementa,   imaginarna enota,   pa standardni produkt vektorjev   in  .

Normalizacijska konstanta v literaturi ni dosledna. V teoriji psevdodiferencialnih operatorjev in pri obdelavi signalov se faktor   v transformaciji pogosto izpušča, tako da inverzna transformacija ustrezno dobi na začetek faktor  . Transformacija je tako:

 
 

Faktor na začetku faktor preprečuje neposredno uporabo Plancherelovega izreka, ker potem Fourierova transformacija ne daje več unitarne preslikave   in tako se spremeni moč signala. Vendar, kot pri vseh ortogonalnih transformacijah, je to mogoče zlahka kompenzirati s substitucijo (ponovno skaliranje abscise) in zato ne predstavlja temeljne težave. Točno to predlaga literatura o obdelavi signalov in sistemski teoriji: prehod od naravne frekvence h kotni frekvenci   (ki vključuje faktor):

 

Realna inačica Fourierove transformacije se imenuje Hartleyjeva transformacija. Za realne funkcije   Fourierovo transformacijo lahko nadomestimo s sinusno in kosinusno transformacijo.

Primeri uporabe uredi

Stiskanje podatkov za digitalno komunikacijo uredi

Stiskanje digitalnih podatkov s pomočjo Fourierove transformacije je osrednja tehnologija na področju komunikacije, izmenjave podatkov in pretakanja medijev na (mobilnem) internetu. [1]

Tabele pomembnih Fourierovih transformacij uredi

Naslednje tabele prikazujejo nekaj zaprtih Fourierovih transformacij. Funkciji f(x) in g(x) označimo njuni Fourierovi transformaciji s f̂ in ĝ. Vključene so samo tri najpogostejše konvencije. Morda bi bilo koristno opaziti, da podaja vnos 105 razmerje med Fourierovo transformacijo funkcije in izvirno funkcijo, ki jo je mogoče razumeti kot povezavo Fourierjeve transformacije in njenega obrata.

Funkcionalne relacije, enodimenzionalne uredi

Fourierove transformacije v tej tabeli lahko najdete pri Erdélyi (1954) or Kammler (2000, appendix).

Funkcija Fourierova transformacija
asbscisa je unitarna običajna frekvenca
Fourierova transformacija
unitarna, kotna frekvenca
Fourierova transformacija<
ne-unitarna, kotna frekvenca
pripombe
        Definiticije
101         Linearnost
102         Pomik v časovni domeni
103         Pomik v frekvenčni domeni, dualno vrstici 102
104         Skalirano v časovni domeni. Če je   velik, se   koncentrira na 0 in
 
razširi in zniža.
105         Ista transformacija dvakrat zapored, x po prvi transformaciji nastopi namesto frekvence (ξ or ω).
106         Odvod n-tega reda.

f je Schwartzova funkcija

    Integracija.[2] Opomba:   je Diracova delta funkcija in   povprečna (DC) vrednost  , tako da je  
107         To je dualno vrstici 106
108         Izraz fg pomeni konvolucijo f in g — to pravilo je t.i. konvolucijski teorem
109         To je dualno 108
110 For f(x) purely real       Hermitska simetrija z zahteva kompleksni konjugat.
113 Za imaginarno f(x)       z pomeni kompleksni konjugat.
114         [[<kompleksna konjugacija]], generalizacija 110 in 113
115         Slledi iz 101 in 103 s pomočjo Eulerjeve formule:
 
116         Sledi iz 101 in 103 s pomočjo Eulerjeve formule:
 


kvadratno integrabilne funkcije, enodimenzionalne uredi

Fourierove transformacije v tej tabeli je najti v Campbell & Foster (1948), Erdélyi (1954), ali Kammler (2000, priloga).

Funkcija Fourierova transformacija
asbscisa je unitarna običajna frekvenca
Fourierova transformacija
unitarna, kotna frekvenca
Fourierova transformacija<
ne-unitarna, kotna frekvenca
pripombe
        Definicije
201         Pravokotni pulz in normalizirana sinc funkcija, definirana kot sinc(x) = sin(πx)/πx
202         Dualno vrstici 201.
203         tri(x) je trikotna funkcija
204         Dualno vrstici 203.
205         Funkcija u(x) je Heavisidov prag in a > 0.
206         Za unitarne Fourierove tranasformacije je torej eαx2 svoja lastna transformacija - do multiplikatorja α. Da to velja, mora biti Re(α) > 0.
208         Za Re(a) > 0. Fourierova transformacija eksponentne padajoče funkcije je Lorentzova funkcija .
209         Hyperbolična funkcija si je lastna Fourtierova transformacija
210         Hn je Hermiteov polinom ntega reda. Če velja a = 1, so Gauss-Hermiteove funkcije lastne funkcije Fourierovega operatorja. Enačba se poenostavi na 206 za n = 0.

Dvodimenzionalne funkcije uredi

Function Fourier transform
unitary, ordinary frequency
Fourier transform
unitary, angular frequency
Fourier transform
non-unitary, angular frequency
Remarks
400         Spremenljivke ξx, ξy, ωx, ωy so realna števila. Področje integrala je celotna ravnina.
401         Obe funkciji sta gaussovi, lahko da brez prostornine = 1
402         Funkcija je definirana circ(r) = 1 za 0 ≤ r ≤ 1, sicer pa = 0. Rezultat je porazdelitev amplitud za Airyjev disk

Glej tudi uredi

  • Diskretna Fourierjeva transformacija
  • Fourierjeva transformacija za signale z diskretnim časom
  • Hitra Fourierjeva transformacija
  • Inverzna hitra Fourierjeva transformacija

Literatura uredi

Spletne povezave uredi

  • Weisstein, Eric Wolfgang. »Fourier Transform«. MathWorld.
  • Was ist eine Fourier-Transformation? Eine visuelle Einführung na YouTubu

Sklici uredi

  1. Martin Donner (2006). »Fouriers Beitrag zur Geschichte der Neuen Medien« (PDF). Humboldt-Universität zu Berlin (v nemščini). Pridobljeno 30. julija 2021.
  2. »Integracija kot lastnost Foourierove transformacije«. The Fourier Transform .com. 2015 [2010]. Arhivirano iz spletišča dne 26. januarja 2022. Pridobljeno 20. avgusta 2023.