Fakulteta za turistične študije - Turistica

Fakulteta za turistične študije - Turistica (kratica Turistica, UP FTŠ), s sedežem v Portorožu, je fakulteta, ki je članica Univerze na Primorskem. Ustanovljena je bila leta 2008 s preoblikovanjem Turistica – Visoke šole za turizem Portorož.

UP FTŠ - Turistica
UP Fakulteta za turistične študije - Turistica

Trenutna dekanja je Marijana Sikošek.

Organizacija Uredi

Senat

 • dr. Marijana Sikošek, predsednica
 • dr. Marko Kukanja
 • dr. Metod Šuligoj
 • dr. Simon Kerma
 • dr. Irena Weber
 • dr. Miha Lesjak
 • Adrijana Šučur, študentka
 • Žiga Vintar, študent

Komisije senata

 • Komisija za izvolitve v nazive
 • Komisija za znanstveno-raziskovalno delo
 • Komisija za študijske zadeve 1. stopnje
 • Komisija za študijske zadeve 2. in 3. stopnje
 • Komisija za študentske zadeve
 • Komisija za kakovost in evalvacije
 • Komisija za priznavanje znanj in spretnosti
 • Komisija za mednarodno sodelovanje
 • Komisija za priznavanje tujega izobraževanja

Akademski zbor

 • dr. Tadeja Jere Jakulin, predsednica
 • dr. Metod Šuligoj, podpredsednik

Študentski svet Turistice

 • Aleksandra Belcl
 • Taja Kavčič
 • Žiga Vintar
 • Ikbala Makić
 • Karin Šnabl
 • Primož Drevenšek
 • Peter Šavron
 • Nikolina Janković
 • Adrijana Šučur

Na Fakulteti za turistične študije Turistici delujejo tri katedre:

 • Katedra za trajnostni razvoj destinacij
 • Katedra za kulturni turizem
 • Katedra za management v turizmu

Študij Uredi

Dodiplomski študij Uredi

Na UP FTŠ Turistici se izvajata dva univerzitetna študijska programa:

 • Turizem
 • Kulturni turizem

Izvajajo se tudi visokošolski strokovni programi:

 • Management turističnih destinacij
 • Management turističnih podjetij
 • Tourism Enterprise Management (v angleškem jeziku)

Podiplomski študij Uredi

Na UP FTŠ Turistici se izvajajo magistrski študijski programi 2. stopnje:

 • Turizem
 • Dediščinski turizem (*izvaja se skupaj z UP Fakulteto za humanistične študije).
 • Management trajnostnega razvoja (*izvaja se skupaj z UP Fakulteto za management)

Izvaja se tudi doktorski študijski program 3. stopnje:

 • Inovativni turizem

Visokošolska knjižnica Fakultete za turistične študije - Turistice v Portorožu Uredi

 
Izposojevalni pult Turistice

Zgodovina Uredi

Portoroška Fakulteta za turistične študije Turistica je prva visokošolska ustanova v Sloveniji, ki je nastala po visokih evropskih visokošolskih standardih. Ustanovilo jo je slovensko turistično gospodarstvo kot del evropskega projekta PHARE TEMPUS. Njena visokošolska knjižnica deluje od leta 1996. Turistica izobražuje na prvi stopnji kadre za delo v turističnih podjetjih, destinacijskih organizacijah in s turizmom povezanih dejavnostih, ter na drugi stopnji v trajnostni razvoj in mednarodno okolje usmerjene magistre turizma. V letu 2010 je fakulteta razvila tudi doktorski študij, ki bo usmerjen v inovativnost na področju turizma. Sodeluje kar s 54 partnerskimi institucijami v Evropi in v svetu.

Gradivo in ureditev knjižnice Uredi

Knjižnična zbirka vsebuje približno 14.000 enot gradiva, večinoma so monografije in 150 naslovov serijskih publikacij, od tega je 54 naslovov tujih. Knjižnica ima na voljo 31 čitalniških sedežev in 4 računalnike.  

Glej tudi Uredi

Zunanje povezave Uredi