Fabula (lat. fābula; pravljica, zgodba, basen; figurativno, izmišljena zgodba), so smiselno si sledeči dogodki v literarnem delu.

Fabula je zgodba, oziroma osnovni tok dogajanja in dogodkov v pesnitvi, romanu itd.

Drugi pojmi uredi

V zveti z besedo fabula so še naslednji pojmi:

  • fabilativen, nanašajoč se na fabulo, pripoveden
  • fabulativnost, lastnost, značilnost literarnega dela
  • fabulirati, ustvarjati, oblikovati fabulo v literarnem delu
  • fabulist, kdor ustvarja, oblikuje fabulo v literarnem delu
  • fabulistika, ustvarjanje, oblikovanje fabule v literarnem delu

Razvoj besede uredi

Tujka, ki je k nam prišla v uporabo v 16. stoletju je prevzeta iz latinske besede fābula v pomenu povest, pripoved bajka, kar se pripoveduje.

Viri uredi

  • Verbinc, France. (1979). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika (1980). Ljubljana: DZS.
  • Snoj, Marko, Slovenski etimološki slovar, Založba Modrijan, Ljubljana, 2003