EURIBOR je kratica (EURo InterBank Offered Rate), ki označuje obrestno mero za denarna sredstva v medbančnem sektorju evroobmočja.

Euribor - 12 meseca (rdeče), 3 meseca (plavo), 1 teden (zeleno)