Etnografija

(Preusmerjeno s strani Etnograf)

Etnografíja (grško ἔθνος narod in γράφειν pisati) ali narodopisje je opisni (deskriptivni) del etnologije. To je torej veda, ki opisuje in proučuje materialno, družbeno in duhovno kulturo (življenje, običaje, verovanja idr.) posameznih narodov. Tako je etnografija v bistvu zbirateljska, muzejska dejavnost etnologa.

Etnograf Tine Logar pri zapisovanju pogovora z dvema prebivalcema Robidišča (foto: Milko Matičetov, julij 1951)

Etnografija se nanaša na kvalitativni opis pojavov človeške družbe, ki temelji na terenskem delu in je kot taka metoda holističnega raziskovanja.

Glej tudi uredi