Eta (črka)

Éta (grško: starogrško ήτα; velika črka: Η, mala črka: η) je sedma črka grške abecede in ima številčno vrednost 8. Grka črka eta izvira iz feničanske črke het (Phoenician heth.png). Iz grške črke eta izvirata latinična črka H in cirilična črka И.

Eta uc lc.svg
Grška abeceda
[[Alfa|Αα alfa]] [[Ni (črka)|Νν ni]]
[[Beta|Ββ beta]] [[Ksi|Ξξ ksi]]
[[Gama|Γγ gama]] [[Omikron|Οο omikron]]
[[Delta|Δδ delta]] [[Pi (črka)|Ππ pi]]
[[Epsilon|Εε epsilon]] [[Ro|Ρρ ro]]
[[Zeta (črka)|Ζζ zeta]] [[Sigma|Σσς sigma]]
[[Eta (črka)|Ηη eta]] [[Tau|Ττ tau]], tav
[[Theta|Θθ theta]] [[Ipsilon (črka)|Υυ ipsilon]]
[[Jota (črka)|Ιι jota]] [[Fi|Φφ fi]]
[[Kapa (črka)|Κκ kapa]] [[Hi|Χχ hi]]
[[Lambda|Λλ lambda]] [[Psi|Ψψ psi]]
[[Mi (črka)|Μμ mi]] [[Omega|Ωω omega]]
Danes opuščene črke
Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
Sho uc lc.svg šo

grška ločevalna znamenja
Glej tudi razločitveni članek: Eta

V klasični grščini se je črka eta izgovarjala kot e. Čisto v začetku je črka eta (enako kot fen čanska črka het) pomenila tudi glas h - to je razlog zakaj se je tudi v latinici uveljavila takšna izgovorjava črke H.

Izgovorjava črke eta se je pozneje zožila v i. V moderni grščini se Η vedno izgovarja kot i in se imenuje ita. Tudi cirilična črka И, ki je nastala iz Η tako, da se je vodoravna črtica postopoma spremenila v poševno, se izgovarja kot i.


PomeniUredi


UnicodeUredi

Velika črka Η mala črka η
Unicode UTF-16 U+0397 U+03B7
Ime Unicode Velika grška črka eta Mala grška črka eta
Koda HTML Η η
Enota HTML Η η

Zunanje povezaveUredi