Epirogeneza je počasno dviganje ali spuščanje večjih delov zemeljske površine.

Pri epirogenezi ne pride do mešanja plasti, ni pokov. Če se en del spušča ga lahko zalije morje - transgresija. Če se en del dviga regresija.