Enriques-Kodairova razvrstitev ploskev

Enriques-Kodairova razvrstitev ploskev je razvrstitev kompaktnih kompleksnih ploskev v deset razredov. V vsakem od teh razredov se lahko ploskve parametrizirajo s prostorom modulov.

Prvi je opisal razvrstitev kompleksnih projektivnih ploskev italijanski matematik Federigo Enriques (1871 – 1946). Pozneje je japonski matematik Kunihiko Kodaira (1915 – 1997) razširil razvrstitev tako, da je lahko vključil še nealgebrske kompaktne ploskve.

Černova števila za mninimalne kompleksne ploskve.

Način razvrstitveUredi

Enriques-Kodairova razvrstitev kompaktnih kompleksnih ploskev je osnovana na trditvi, da vsaka minimalna nesingularna kompaktna kompleksna ploskev spada v eno izmed desetih skupin. Te skupine so

  • racionalne ploskve
  • linearne ploskve (genus večji od 2)
  • ploskve tipa VII
  • ploskve K3
  • Enriquesove ploskve
  • Kodairove ploskve
  • torične ploskve
  • hipereliptične ploskve
  • kvazieliptične
  • splošni tip ploskev