Enočrkovna slovenska beseda

Slovenska abeceda
Latinica
Aa Bb Cc Čč Dd
Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Rr Ss Šš
Tt Uu Vv Zz Žž

Slovenščina ima osem enočrkovnih besed:

Če se upošteva še medmete, je število dopuščenih enočrkovnih »besed« večje. Vse besede se, razen na začetku povedi, pišejo z malo začetnico.

Za druge pomene posameznih črk glej posamezno črko slovenske abecede.

Glej tudi uredi