Slovenska abeceda

abeceda slovenskega jezika

Slovenska abeceda kot je znana sedaj ima 25 latiničnih črk. Slovenska abeceda se imenuje tudi slovenska gajica, saj izvira iz pisave, ki jo je Ljudevit Gaj pripravil za Hrvate v 19. stoletju. Črke slovenske abecede si sledijo v naslednjem zaporedju:

Slovenska abeceda uredi

Črka IPA Črka IPA
A, a /a/ M, m /m/
B, b /b/ N, n /n/
C, c /ts/ O, o /ɔ/, /o/
Č, č /tʃ/ P, p /p/
D, d /d/ R, r /r/
E, e /ɛ/, /e/, /ə/ S, s /s/
F, f /f/ Š, š /ʃ/
G, g /g/ T, t /t/
H, h /x/ U, u /u/
I, i /i/ V, v, /v/, /w/
J, j /j/ Z, z /z/
K, k /k/ Ž, ž /ʒ/
L, l /l/, /w/

V nekaterih zvezah, zlasti v tujih imenih, se rabijo še druge:

  • črke z ločevalnimi znamenji (npr. ä ç ê ñ ř); te se po abecedi uvrščajo, kot da ne bi imele teh znamenj, le ć in đ stojita za č in d.
  • črke q w x in y stojijo v abecedi takole:

Tako izgleda razširjena (?) abeceda:

A B C Č (Ć) D (Đ) E F G H I J K L M N O P (Q) R S Š T U V (W) (X) (Y) Z Ž

Slovenska abeceda ni fonemska abeceda, ampak pretežno morfonološka, saj je črk manj kot fonemov, pa tudi razmerje med fonemi in črkami večinoma ni popolnoma predvidljivo.

Glej tudi uredi

Viri uredi