Slovenska abeceda

abeceda slovenskega jezika

Sodobna slovenska abeceda je latinična abeceda s 25 črkami. Imenuje se tudi slovenska gajica, saj izvira iz pisave, ki jo je Ljudevit Gaj pripravil za Hrvate v 19. stoletju.

Slovenska abeceda ni fonemska abeceda, temveč pretežno morfonološka, saj je črk manj kot fonemov, pa tudi razmerje med fonemi in črkami večinoma ni popolnoma predvidljivo.

Črke

uredi

Črke slovenske abecede si sledijo v naslednjem zaporedju:

Mesto Črka IPA Mesto Črka IPA
1 A, a /a/ 14 M, m /m/
2 B, b /b/} 15 N, n /n/
3 C, c /ts/ 16 O, o /ɔ/, /o/
4 Č, č /tʃ/ 17 P, p /p/
5 D, d /d/ 18 R, r /r/
6 E, e /ɛ/, /e/, /ə/ 19 S, s /s/
7 F, f /f/ 20 Š, š /ʃ/
8 G, g /g/ 21 T, t /t/
9 H, h /x/ 22 U, u /u/
10 I, i /i/ 23 V, v, /v/, /w/
11 J, j /j/ 24 Z, z /z/
12 K, k /k/ 25 Ž, ž /ʒ/
13 L, l /l/, /w/

V nekaterih zvezah, zlasti v tujih imenih, se uporabljajo še druge črke:

  • Črke z ločevalnimi znamenji (npr. ä, ç, ê, ñ in ř); te se po abecedi uvrščajo, kot da ne bi imele teh znamenj, le ć in đ stojita za č in d.

Slovenska abeceda, razširjena z nekaterimi pogosto uporabljanimi tujimi črkami, je naslednja:

A B C Č (Ć) D (Đ) E F G H I J K L M N O P (Q) R S Š T U V (W) (X) (Y) Z Ž

Glej tudi

uredi