Ekvivalenčna relacija

Ekvivalenčna relacija v matematiki je dvočlena relacija ~ (včasih označena tudi kot R) v množici A, če veljajo za poljubne elemente a, b in c množice značilnosti:

  1. za vsak a velja a ~ a (zakon o povratnosti (refleksivnosti)).
  2. iz a ~ b sledi b ~ a (zakon o vzajemnosti (simetričnosti)).
  3. iz a ~ b in b ~ c sledi a ~ c (zakon o prehodnosti (tranzitivnosti)).

Zgledi ekvivalenčnih relacij uredi

Glej tudi uredi