Ekvipolentnost (oznaka ali ) je pojem, ki se uporablja v matematiki v povezavi z dvema množicama. Dve množici sta ekvipotentni, če imata isto kardinalnost. To je takrat, ko obstaja bijektivna preslikava za množici in . Običajna oznaka za ekvipolentnost je ali .

Za ekvipolentnost se uporablja tudi izraz ekvipotentnost.

Glej tudi uredi