Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru

Članica Univerze v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta v Marboru (EPF) je visokošolska ustanova s sedežem v Mariboru. Ustanovljena je bila leta 1959 kot Višja komercialna šola. Današnje ime je dobila leta 1989. Je članica Univerze v Mariboru.

Ekonomsko-poslovna fakulteta
Ustanovljena1959
Matična ustanova
Univerza v Mariboru
DekanPolona Tominc (v. d.)
KrajRazlagova 14, Maribor
Spletna stranwww.epf.um.si

Zgodovina

uredi

2. julija 1959 je bila ustanovljena Višja komercialna šola v Mariboru. Leta 1963 se je preimenovala v Višjo ekonomsko-komercialno šolo (VEKŠ). Leta 1971 se je začel izvajati podiplomski študij. Leta 1989 se je VEKŠ preimenoval v Ekonomsko-poslovno fakulteto.

Študijski programi

uredi
 • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Poslovna ekonomija
 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Ekonomske in poslovne vede
 • Študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede
 • Študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede

Organiziranost

uredi

Organi fakultete

uredi
 • Senat • dekan je njegov predsednik
 • Akademski zbor • predsednica: Andreja Primec

Izvoli senat in predlaga kandidate za položaj dekana.

 • Dekan: v. d. dekana Polona Tominc
  • Prodekani: Darja Boršič • Borut Milfelner • Nomi Hrast
 • Poslovodni odbor
 • Študentski svet

Organizacijske enote, ki imajo pravico samostojno nastopati v pravnem prometu

uredi


Dekanat - tajništvo fakultete

uredi
 • Tajnik fakultete
 • Služba za študentske in študijske zadeve
  • Enota za razvoj, podporo in kakovost študija
 • Služba za kadrovske, pravne in splošne zadeve
 • Služba za računovodstvo in finance
 • Knjižnica
 • Služba za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 • Služba za raziskovalno dejavnost in sodelovanje z gospodarstvom
 • Služba za mednarodno sodelovanje
 • Študentski Karierni center