Efemeridna reka

reka, katere obstoj je odvisen od količine padavin

Efemeridna reka je reka, v kateri teče voda samo med redko se pojavljajočimi se padavinami. Ime je povezano z grško besedo ephemeros, kar pomeni dnevno. Če padavin ni dovolj, da bi z vodo napolnile rečno strugo, je voda samo v kotanjah.

Efemeridna reka Ugab

Efemeridne reke so:

Druge so še reke Todd, Sin in Sandover v osrednji Avstraliji.

Efemeridna jezera in otoki uredi

Tako kot reke so tudi jezera eferemidna, npr.:

Poznamo tudi efemeridne oziroma občasne otoke, npr. otok Banua Wuhu. Ti otoki se pojavijo, ko vulkanske dejavnosti spreminjajo njihovo nadmorsko višino, vendar pa v nekem časovnem obdobju izginejo zaradi erozije, ki jo povzročajo valovi. Otok Bassas v Indiji se pojavi le ob oseki.

Vir uredi

Hluszyk,Halina: Slovar ekologije, DZS, Ljubljana, 1998