Upravni organ

(Preusmerjeno s strani Državni organ)


Upravni organi v Republiki Sloveniji

uredi

Upravni organi, ki v Republiki Sloveniji opravljajo upravne naloge so ministrstva, organi v njihovi sestavi Arhivirano 2014-05-02 na Wayback Machine. in upravne enote.[1]

Organi, ki morajo postopati po Zakonu o splošnem upravnem postopku v Republiki Sloveniji

uredi

Po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) morajo postopati upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar z uporabo predpisov odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank[2].

Po ZUP postopajo:

  • Organi državne uprave: ministrstva, upravne enote, davčna uprava, inšpektorati, uradi...
  • Organi samoupravnih lokalnih skupnosti: občine, župani, občinske uprave...
  • Nosilci javnih pooblastil: šole, zdravstvene organizacije, geodetske organizacije, komunalna podjetja...
  • Drugi (nepravni) državni organi: vlada, sodišča, informacijski pooblaščenec, državni zbor...[3]

Sklici

uredi
  1. Zakon o državni upravi
  2. Zakon o splošnem upravnem postopku
  3. Jerovšek, Kovač, 2010, str. 12

Literatura

uredi

- Jerovšek, Tone in Kovač, Polonca (2010). Upravni postopek in upravni spor. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo. Ljubljana.

- Zakon o državni upravi

- Zakon o splošnem upravnem postopku