Dialektologíja ali narečjeslóvje je panoga jezikoslovja, ki preučuje narečja (dialekte), tj. krajevne različice nenormiranega jezika. Pomemben vidik preučevanja je torej geografska komponenta.

Kot samostojna veda obstaja od 19. stoletja.

  • Unuk, Drago (1997–1998). »Dialektologija kot jezikoslovna disciplina«. Jezik in slovstvo. Zv. 43, št. 7–8. str. 307–314. Dokument v dLib.

Zunanje povezave

uredi