Dialektologíja ali narečjeslóvje je panoga jezikoslovja, ki preučuje narečja (dialekte), tj. krajevne različice nenormiranega jezika. Pomemben vidik preučevanja je torej geografska komponenta.

Kot samostojna veda obstaja od 19. stoletja.

Viri uredi

  • Unuk, Drago (1997–1998). »Dialektologija kot jezikoslovna disciplina«. Jezik in slovstvo. Zv. 43, št. 7–8. str. 307–314. Dokument v dLib.

Zunanje povezave uredi