Derivat

Derivat je kemijska spojina, ki je nastala iz druge spojine.