Derivat

spojina, ki nastane iz podobne spojine s kemično reakcijo

Derivat je kemijska spojina, ki je nastala iz druge, matične spojine s kemijsko reakcijo ali serijo reakcij, ki zamenjajo atom ali skupino atomov. V osnovi označuje beseda vsako spojino, ki jo lahko teoretično pridobimo iz osnovne – tej pravimo prekurzor – kar omogoča klasifikacijo spojin. Tako so denimo aromatske spojine v najširšem smislu derivati benzena.

  • »Derivat«. Hrvatska enciklopedija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pridobljeno 18. junija 2021.
  • Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology. Oxford University Press. ISBN 0-19-850673-2.