Demoním (starogrško δῆμος: dêmos – ljudstvo, pleme + starogrško ὄνομα: ónoma – ime) je samostalnik, ki označuje prebivalce ali avtohtone naseljence specifičnega območja, in je skovana na podlagi imena tega področja. V slovenskem jeziku je demonim vedno ena beseda zapisana z veliko začetnico.

Primeri:

Naselja, ki imajo v osnovi enako ime imajo (lahko) različne demonime. Primer: Brezje, ki je v Sloveniji najpogostejše naselbinsko ime (kar 33 naselij nosi ime Brezje ali pa pristavke):

  • Brezje - Brezjan, Brežčan, Brežan, Brezovljan, Brezovčan, Brezovec, Brezenec
  • Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana : DZS, 1996. (COBISS)

Zunanje povezave

uredi