Demoním (starogrško δῆμος: dêmos – ljudstvo, pleme + starogrško ὄνομα: ónoma – ime) je beseda, ki označuje prebivalce ali avtohtone naseljence specifičnega območja, in je skovana na podlagi imena tega področja.

Primer: Maročan