Degradacija oziroma razvrednotenje okolja je slabšanje oziroma zmanjšanje ekološke vrednosti okolja zaradi različnih škodljivih sprememb. Te spremembe so lahko biološke, fizikalne ali kemične.

Degradacijo okolja v veliki meri povzroča predvsem človek s svojimi nevarnimi posegi v okolje oziroma poizkusi. Posledice degradacije okolja se kažejo predvsem v delovanju ekosistema, saj velikokrat prihaja do najrazličnejših motenj. Najpogosteje so to motnje v procesu kroženja elementov, motnja pretoka energije ter motnja samoregulacijskih sposobnosti v ekosistemu.

Degradacija okolja pa zavzema tudi degradacijo ozračja, tal in voda.

Degradacija ozračja uredi

Vzroki za degradacijo ozračja so spremembe razmerja njegovih naravnih sestavin, vsebnost strupenih primesi in zaprašitev.

Degradacija tal uredi

Degradacijo tal zaznamujejo motnje toplotnih in vodnih razmer, poslabšanje rodovitnosti prsti zaradi sprememb v njeni zgradbi, spremembe pH zemlje ter spremembe v sestavi favne in mikroflore prsti.

Degradacija voda uredi

Degradacijo voda pa zaznamujejo sprememba sestave in količine mineralnih soli, organskih sestavin in plinov ter sprememba temperature.

Viri uredi

  • HŁuszyk Halina, Stankiewicz Alina. »Slovar ekologije«. DZS, Ljubljana 1998
  • Dr. Plut, Dušan. »Zeleni planet?«. Didakta, Ljubljana 2004