Ciklopropan

Ciklopropan
Cyclopropane - displayed formula
Cyclopropane - skeletal formula
Cyclopropane-3D-balls.png
Cyclopropane-3D-vdW.png
Molekulska masa 42.08 g/mol
Številka CAS 75-19-4
Gostota 1.879 g/L (1 atm, 0 °C)
Tališče

-128 °C

Vrelišče

-33 °C

Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Ciklopropan je cikloalkan z molekulsko formulo C3H6; sestavljen je iz treh ogljikovih atomov med seboj povezanih v obliki obroča, pri čemer je ogljikov atom ob dveh vodikovih atomov.

Ciklopropani so organske spojine, ki si delijo v skupni ciklopropanski obroč, v katerega je včlanjena ena ali več vodikov. Te spojine se nahajajo v biomolekulah, na primer, bolhač insekticidi (najdemo v nekaterih vrstah krizantem) vsebuje ciklopropanski prstan.

Je vnetljiv plin, ki pri stiku z zrakom tvori eksplozivne zmesi.

Ciklopropan je bil odkrit leta 1881, odkril ga je August Freund.

Glej tudiUredi