Cerkveni dokumenti so knjižna zbirka, ki jo izdaja založba Družina. V njej so v slovenskem prevodu objavljeni sodobni dokumenti cerkvenega učiteljstva Rimskokatoliške cerkve. Vzporedno z glavno serijo izhaja tudi t. i. "Nova serija" krajših dokumentov v manjšem formatu.

Seznam

uredi
# Avtor Naslov Leto
1. Papeški govori v Mehiki: Poslanica škofov iz Pueble 1979
2. Janez Pavel II. Človekov Odrešenik (okrožnica) 1979
3. Janez Pavel II. Na Poljskem 1979
4. Veselje in veličina življenja 1980
5. Janez Pavel II. O katehezi (apostolska spodbuda) 1980
6. Janez Pavel II. Na Irskem in v ZDA 1980
7. Janez Pavel II. Afriški govori 1980
8. Janez Pavel II. Govor v UNESCO 1980
9. Janez Pavel II. Sveti Benedikt 1981
10. Janez Pavel II. O božjem usmiljenju (okrožnica) 1981
11. Janez Pavel II. V ZR Nemčiji 1981
12. Janez Pavel II. Na daljnem Vzhodu 1981
13. Janez Pavel II. O človeškem delu (okrožnica) 1981
14. Mednarodno leto prizadetih 1982
15. Redovniki v Cerkvi 1982
16. Janez Pavel II. O družini (apostolsko pismo) 1982
17. Janez Pavel II. Sveto leto odrešenja 1983
18. Duhovni poklici 1983
19. Nemški in francoski škofje o miru 1984
20. Janez Pavel II. V Avstriji 1984
21. Janez Pavel II. O odrešenjskem trpljenju (apostolsko pismo) 1984
22. Smernice za vzgojo človeške ljubezni 1984
23. Janez Pavel II. O redovništvu (apostolska spodbuda) 1984
24. Navodila o teologiji osvoboditve 1984
25. Janez Pavel II. O pokori in spravi (apostolska spodbuda) 1985
26. Janez Pavel II. Vsem mladim sveta (apostolsko pismo) 1985
27. Janez Pavel II. Apostola Slovanov (okrožnica) 1985
28. Dostojanstvo človeka, Bioetika 1985
29. VI. simpozij evropskih škofov 1986
30. Škofovska sinoda: 20 let koncila 1986
31. Navodila o krščanski svobodi in osvoboditvi 1986
32. Janez Pavel II. O Svetem Duhu (okrožnica) 1986
33. Kristološka vprašanja 1987
34. Janez Pavel II. O Odrešenikovi Materi (okrožnica) 1987
35. Ekleziološka vprašanja 1987
36. Navodilo o daru življenja 1987
37. Janez Pavel II. O skrbi za socialno vprašanje (okrožnica) 1988
38. Tisoč let krščanstva v Rusiji 1988
39. Veselo oznanilo evangelija in vzgoja v veri 1989
40. Janez Pavel II. O dostojanstvu žene (apostolsko pismo) 1989
41. Janez Pavel II. O krščanskih laikih (apostolska spodbuda) 1989
42. Mir v pravičnosti 1989
43. Škofje v Združenih državah Amerike, Papeški svet AIDS 1990
44. O meditaciji: Študij cerkvenih očetov 1990
45. Janez Pavel II. Ob stoletnici (okrožnica) 1991
46. Janez Pavel II. Odrešenikovo poslanstvo (okrožnica) 1991
47. Mednarodni svet za katehezo Kateheza odraslih v krščanski skupnosti 1991
48. Janez Pavel II. Dal vam bom pastirjev (apostolska spodbuda) 1992
49. Škofovska sinoda o Evropi Katoličani v Evropi 1992
50. Papeški svet za družbeno obveščanje Na pragu novih časov 1992
51. Mednarodna teološka komisija Eshatološka vprašanja 1993
52. Janez Pavel II. Sijaj resnice (okrožnica) 1994
53. Ekumenski pravilnik 1994
54. Janez Pavel II. Pismo družinam 1994
55. Carlo Maria Martini Cerkev in javna glasila 1994
56. Direktorij za službo in življenje duhovnikov 1994
57. Bratsko življenje v skupnosti 1994
58. Janez Pavel II. V zarji tretjega tisočletja (apostolsko pismo) 1995
59. Cerkev in kultura 1995
60. Janez Pavel II. Evangelij življenja (okrožnica) 1995
61. Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci Izjave 1995
62. Mednarodno leto žensk 1996
63. Janez Pavel II. Da bi bili eno (okrožnica) 1996
64. Janez Pavel II. Govori v Sloveniji 1996
65. Janez Pavel II. Posvečeno življenje (posinodalna apostolska spodbuda) 1996
66. Papeški svet za družino Človeška spolnost - resnica in pomen 1996
67. Janez Pavel II. Govor na 50. generalni skupščini OZN 1996
68. Janez Pavel II. Luč z Vzhoda (apostolsko pismo) 1996
69. Papeški odbor za mednarodne evharistilčne kongrese Evharistija in svoboda 1997
70. Janez Pavel II.,
Papeški svet za družino
Zakrament sprave 1997
71. Papeški svet za družino Priprava na zakon 1997
72. Papeški svet za družbeno obveščanje Etika oglaševanja 1997
73. Italijanska škofovska konferenca Direktorij družinske pastorale za Cerkev v Italiji 1997
74. Navodilo o sodelovanju laikov pri službi duhovnikov 1998
75. Splošni pravilnik za katehezo 1998
76. Novi duhovni poklici za novo Evropo 1998
77. Spominjamo se: Premišljevanje o holokavstu 1998
78. Janez Pavel II. Gospodov dan (apostolsko pismo) 1998
79. Janez Pavel II. Skrivnost učlovečenja 1999
80. Janez Pavel II. Vera in razum (okrožnica) 1999
81. Italijanska škofovska konferenca Načrtovanje novih cerkva in Preureditev cerkva 1999
82. Janez Pavel II. Pismo umetnikom 1999
83. Papeški svet za laike Dostojanstvo starejših ljudi 1999
84. Janez Pavel II. Pismo starejšim 1999
85. Papeški svet za kulturo Za pastoralo kulture 2000
86. Kongregacija za duhovščino Duhovnik za tretje tisočletje 2000
87. Papeška biblična komisija Interpretacija Svetega pisma v Cerkvi 2000
88. Papeški svet za pastoralo zdravstvenih delavcev Listina zdravstvenih delavcev 2000
89. Papeški svet za družbeno obveščanje Etika v družbenem obveščanju 2000
90. Socialna komisija francoskih škofov Rehabilitirati politiko 2001
91. Janez Pavel II. Ob začetku novega tisočletja (apostolsko pismo) 2001
92. Kongregacija za nauk vere Navodilo o molitvi za ozdravljanje 2001
93. Papeški svet za družino Zakon, družina in zunajzakonske skupnosti 2001
94. Kongregacija za bogoslužje Splošna ureditev rimskega misala 2002
95. Italijanska škofovska konferenca Kako oznanjati evangelij v svetu, ki se spreminja 2002
96. Papeški svet za družbeno obveščanje Cerkev in internet 2002
97. Papeška komisija za kulturne dobrine Cerkev in kulturne dobrine 2002
98. Janez Pavel II. Rožni venec Device Marije (apostolsko pismo) 2002
99. Kongregacija za duhovščino Duhovnik, pastir in voditelj župnijskega občestva 2002
100. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja Znova začeti pri Kristusu 2003
101. Janez Pavel II. Cerkev iz evharistije (okrožnica) 2003
102. Kongregacija za bogoslužje in za zakramente Direktorij za ljudske pobožnosti in bogoslužje 2003
103. Janez Pavel II. Cerkev v Evropi (posinodalna apostolska spodbuda) 2003
104. Papeški svet za kulturo Jezus Kristus prinašalec žive vode 2003
105. Papeški svet za pastoralo zdravja Cerkev, mamila in odvisnost 2004
106. Kongregacija za katoliško vzgojo Stalni diakoni 2004
107. Kongregacija za verski nauk Pismo o sodelovanju moških in žensk 2004
108. Kongregacija za bogoslužje Navodilo o zakramentu odrešenja 2004
109. Papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih Navodilo Kristusova ljubezen do migrantov 2005
110. Papeška biblična komisija Judovsko ljudstvo in njegovi sveti Spisi v krščanskem Svetem pismu 2005
111. Benedikt XVI. Homilije in govori 2005
112. Benedikt XVI. Bog je ljubezen (okrožnica) 2006
113. Pij XII. O češčenju Presvetega Srca Jezusovega (okrožnica) 2006
114. Benedikt XVI. Apostolsko potovanje na Bavarsko 2006
115. Benedikt XVI. Evharistija - zakrament ljubezni (posinodalna apostolska vzpodbuda) 2007
116. Benedikt XVI. Summorum pontificum (apostolsko pismo - motuproprij) 2007
117. Slovenska škofovska konferenca Nova ureditev Cerkve v Sloveniji leta 2006 2007
118. Benedikt XVI. Rešeni v upanju (okrožnica) 2008
119. Papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih Navodilo o pastoralni oskrbi ljudi na cesti 2008
120. Italijanska škofovska konferenca Šport in krščansko življenje 2008
121. Benedikt XVI. Pastoralni obisk v ZDA 2008
122. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja,... Služba oblasti in pokorščina 2008
123. Marc Quellet Evharistija, Božji dar za življenje sveta 2009
124. Papeška biblična komisija Sveto pismo in morala 2009
125. Kongregacija za verski nauk Dostojanstvo osebe. Navodilo o nekaterih bioetičnih vprašanjih 2009
126. Benedikt XVI. Pismo za leto duhovništva ob 150-letnici smrti sv. Janeza Marije Vianneya 2009
127. Benedikt XVI. Ljubezen v resnici (okrožnica) 2009
128. Papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih Navodilo o pastoralni oskrbi Romov 2010
129. Benedikt XVI. Apostolsko potovanje na Portugalsko 2010
130. Mednarodna teološka komisija V iskanju univerzalne etike - Nov pogled na naravni moralni zakon 2010
131. Benedikt XVI. Gospodova beseda (posinodalna apostolska spodbuda) 2011
132. Italijanska škofovska konferenca Pismo iskalcem Boga 2011
133. Benedikt XVI. Apostolsko potovanje v Nemčijo 2011
134. Benedikt XVI. Vrata vere (apostolsko pismo) 2012
135. Kongregacija za duhovščino Duhovnik služabnik božjega usmiljenja 2012
136. Mednarodna teološka komisija Teologija danes - pogledi, viri in merila 2012
137. Kongregacija za katoliško vzgojo Pastoralne smernice za pospeševanje poklicev v službeno duhovništvo 2013
138. Frančišek Luč vere (okrožnica) 2013
139. Kongregacija za duhovščino Direktorij za službo in življenje duhovnikov 2013
140. Frančišek Veselje evangelija (apostolska spodbuda) 2014
141. Komisija škofovskih konferenc Evropske skupnosti Evropska skupnost solidarnosti in odgovornosti 2014
142. Papeški svet za zakonska besedila Navodilo Dostojanstvo zakona 2014
143. Papeški svet Pravičnost in mir Poslanstvo krščanskega poslovneža – Razmišljanje 2014
144. Pavel VI. Posredovanje človeškega življenja (okrožnica, nova izdaja) 2014
145. Tretje izredno splošno zasedanje škofovske sinode Sinodalno poročilo 2015
146. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja Pozorno opazujte 2015
147. Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov Homiletični direktorij 2015
148. Slovenska škofovska konferenca Narodne smernice za oblikovanje in službo stalnih diakonov v Sloveniji 2015
149. Frančišek Hvaljen, moj Gospod (okrožnica) 2015
150. Luteransko-rimskokatoliška komisija za edinost Od konflikta do skupnosti: Skupno luteransko-katoliško obeleževanje reformacije leta 2017 2016
151. Frančišek Gospod Jezus, usmiljeni sodnik (apostolsko pismo) 2016
152. Frančišek Radost ljubezni (okrožnica) 2016
153. Konferenca katoliških škofov Združenih držav Amerike Čisto srce mi ustvari: Pastoralni odgovor na pornografijo 2016
154. Kongregacija za verski nauk Cerkev se pomlaja 2017
155. Kongregacija za duhovščino Dar duhovniškega poklica 2018
156. Frančišek Veselite in radujte se (apostolska spodbuda) 2018
157. Dikasterij za laike, družino in življenje Dati vse od sebe 2019
158. Frančišek Kristus živi (posinodalna apostolska spodbuda) 2019
159. Kongregacija za katoliško vzgojo Moškega in žensko ju je ustvaril 2019
160. Frančišek, Mednarodna teološka komisija Sinodalnost v življenju in poslanstvu Cerkve 2020
161. Frančišek Ljubljena Amazonija (posinodalna apostolska spodbuda) 2020
162. Kongregacija za duhovščino Navodilo – Pastoralno spreobrnjenje župnijske skupnosti v službi misijonskega poslanstva Cerkve 2020
163. Kongregacija za verski nauk Pismo Usmiljeni Samarijan 2020
164. Frančišek Gorečnost za Sveto pismo (apostolsko pismo) 2020
165. Frančišek Vsi smo bratje (okrožnica) 2020
166. Frančišek Z očetovskim srcem (apostolsko pismo) 2021
167. Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije Pravilnik za katehezo 2021
168. Papeški svet za pospeševanje edinosti kristjanov Škof in edinost kristjanov: Ekumenski vademekum 2021
169. Frančišek Varuhi tradicije (apostolsko pismo, motuproprij) 2022
170. Frančišek Srčno sem želel (apostolsko pismo) 2022
171. Dikasterij za laike, družino in življenje Katehumenatska pot za zakonsko življenje 2022

Primeri naslovnic

uredi

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi