Cenzura

Cenzura je postopek nadziranja informacij ali podatkov, ki se prenašajo preko medijev in so namenjene javnosti. Namen cenzure je preprečiti objavljanje in razširjanje gradiv, katerih vsebina je v nasprotju z interesi države. Cenzura je tudi ime državnega urada, ki se ukvarja s cenzuriranjem in zaposluje oz. plačuje cenzorja.

Cenzorski izvod Prešernove Zdravljice
== Zunanje povezave ==