Cena je (običajno nenegativna) količina plačila ali nadomestila, ki ga ena stranka da drugi v zameno za blago ali storitve. V nekaterih primerih ima proizvodna cena drugačno ime. Če je izdelek v tržni menjavi »blago«, se plačilo za ta izdelek verjetno imenuje njegova "cena". Če pa je izdelek "storitev", bodo za ime tega izdelka možna druga imena. V spodnjem grafu bodo na primer prikazane nekatere situacije [1] Na ceno blaga vplivajo proizvodni stroški, ponudba želenega izdelka in povpraševanje po njem. Ceno lahko določi monopolist ali pa jo podjetju narekujejo tržni pogoji.

Ekonomska teorija cen trdi, da v svobodnem tržnem gospodarstvu tržna cena odraža interakcijo med ponudbo in povpraševanjem:[2] Cena je določena tako, da izenačuje ponujeno in povpraševano količino. Te količine pa določa mejna koristnost sredstva za različne kupce in različne prodajalce. Na ponudbo in povpraševanje ter s tem na ceno lahko vplivajo drugi dejavniki, kot so vladne subvencije ali manipulacije z dogovori v industriji. Kadar je surovina ali podobna gospodarska dobrina naprodaj na več lokacijah, na splošno velja zakon ene cene. To v bistvu pomeni, da razlika v stroških med lokacijami ne more biti večja od tiste, ki predstavlja stroške prevoza in distribucije, davke in druge stroške.

Sklici uredi

  1. Schindler, Robert M. (2012). Pricing Strategies: A Marketing Approach. Thousand Oaks, California: SAGE. str. 1–3. ISBN 978-1-4129-6474-6.
  2. Banton, Caroline. »What Is Theory of Price? Definition In Economics and Example«. Investopedia. Pridobljeno 25. aprila 2021.