Koordinati: Burnum 44°01′09″N, 16°01′05″E

Burnum je bil vojaški tabor in antično naselje v Dalmaciji.

Ante Vrankovič: kamniti loki rimskega tabora Burnum

Ob glavni cesti, ki iz Knina pelje v Kistanje in dalje proti Zadru stoji v bližini naselja Ivoševci antični Burnum. Burnum stoji na dveh arheološki lokaciji. Okoli 19 km od Knina, na levi strani ceste na kraju imenovanem Šuplja Crkva, stojita na že prej zgrajenih obrambnih objektih Liburnijskega plemena Burnistae dva kamnita loka, ki sta ostanka tabora XI. rimske legije. Ta legija je v Dalmaciji ostala do druge polovice 1. stoletja. Poleg kamnitih lokov so bili tu najdeni še drugi spomeniki iz rimske dobe (napisi, kamniti kipi). Desno od ceste, okoli 2 km od vojaškega tabora pa stojijo ruševine rimskega civilnega naselja. Na tej lokaciji se nahajajo ostanki amfiteatra, vodovoda, nagrobni spomeniki in deli ceste. To naselje so leta 639 porušili Avari.

Viri uredi

  • Enciklopedija leksikonografskog zavoda, knjiga 1. Jugoslovenski leksikonografski zavod, Zagreb 1955.
  • Jadran, Vodič i Atlas, str 93. Jugoslovenski leksikonografski zavod, Zagreb 1971.

.

Literatura uredi