Brnca (potok)

levi pritok Pesnice pri Grlincih

Bŕnca (tudi Bŕnica) je levi pritok Pesnice pri Grlincih. Nastane iz povirnih pritokov Andrenskega, Župetinskega in Smolinskega potoka v osrednjem delu Slovenskih goric in teče večinoma proti jugu mimo vasi Hvaletinci in Grlinci. Pri Grlincih vstopi v široko dolinsko dno Pesniške doline in se po kratkem toku izliva v umetno strugo Pesnice. Njeno porečje ima izrazito pahljačasto obliko, saj se v potok steka več enako velikih pritokov: z leve strani Stanetinski potok, ter pri Hvaletincih Mala Brnca. Na starih avstrijskih zemljevidih se ime potoka pojavlja v oblikah Brnca B. (B. za nem. Bach = potok), Perncza B. in Berncze B. Dolinska dna ob vseh teh potokih so bila nekoč mokrotna in zamočvirjena, zato so naselja še danes odmaknjena od njih na nekoliko višje dolinsko obrobje.[1] Obsežne melioracije Pesniške doline v 60. in 70. letih dvajsetega stoletja so segle tudi v doline ob Brnci in njenih pritokih, s katerimi so nekdanje mokrotne travnike spremenili v njive. Vodotoke, ki so nekdaj rahlo vijugali po dolinskem dnu, obdani z gostim obvodnim rastjem, travniki in logi, so spremenili v umetne kanale z enoličnim trapezastim profilom, skoraj brez obvodnega rastlinja in s skromnimi življenjskimi možnostmi. V bolj ali manj naravnem stanju je ostala samo dolina ob spodnjem toku Andrenskega potoka do sotočja s Smolinskim potokom. Povsem so spremenili tudi spodnji tok Brnce, saj je pred regulacijami potok pri Grlincih zavil proti jugu in vijugal po levem robu Pesniške doline ter se izlival v Pesnico šele pod vasjo Gradiščak.[2]

Brnca
Lokacija
DržaveSlovenija
Fizične lastnosti
Izvirpod naseljem Cerkvenjak
46°34′0.44″N 15°56′54.66″E / 46.5667889°N 15.9485167°E / 46.5667889; 15.9485167
 ⁃ nadm. višina285 m
Izlivv Pesnico pri Grlincih
46°29′54.30″N 15°55′49.21″E / 46.4984167°N 15.9303361°E / 46.4984167; 15.9303361
 ⁃ nadm. višina
220 m
Dolžina9 km
Površina porečja39 km2
Geopediavodotok Brnca

Čeprav je potok majhen, je bil v preteklosti lokalno pomemben vir vodne energije, saj je bilo na njem več majhnih mlinov.[3] Pred leti je bil močno onesnažen, saj so se vanj stekale komunalne in druge odplake iz bližnjih naselij. Razmere so se precej izboljšale z izgradnjo čistilne naprave Kadrenci v zgornjem toku Andrenskega potoka tik pod Cerkvenjakom (2011).

Precejšen del porečja Brnce je vključen v območje Natura 2000 (Osrednje Slovenske gorice), ker je to življenjski prostor nekaterih redkih vrst metuljev.[4] Lokalna zanimivost je izvir Lübe vodice v Andrencih, ki po pričevanju domačinov nikoli ne presahne.[5]

Opombe in sklici uredi

  1. »Josephinische Landesaufnahme (1763–1787)«. Pridobljeno 16. oktobra 2017.
  2. »Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869–1887)«. Pridobljeno 16. oktobra 2017.
  3. Krajevni leksikon Dravske banovine. Ljubljana: Uprava Krajevnega leksikona Dravske banovine. 1937. str. 429. COBISS 17618945.
  4. Čelik, Tatjana; Verovnik, Rudi; Gomboc, Stanislav; Lasan, Mojmir (2013). Natura 2000 v Sloveniji. Metulji (Lepidoptera) (PDF). Ljubljana: Založba ZRC. str. 213–214. COBISS 220944384. ISBN 961-6500-95-3.
  5. »Po osrednjih slovenskih goricah – občina Cerkvenjak« (PDF). Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric. str. 17. Pridobljeno 16. oktobra 2017.