Baterija (vojaštvo)

Bateríja je stalna artilerijska vojaška enota v moči čete.

Del artilerijske baterije

Baterija je sestavljena iz 6 do 8 artilerijskih orožij in ji poveljuje nadporočnik oz. stotnik.

Manjša:
artilerijsko orožje
vojaška enota/formacije Večja:
Divizion