Babiški vestnik

glasilo slovenskih babic

Babiški vestnik : glasilo Slovenskega babiškega društva je izhajal med letoma 1929 in 1969. Sprva je izhajal kot mesečnik, nato kot dvomesečnik.

Babiški vestnik
IzdajateljSlovensko babiško društvo : Društvo diplomiranih babic za Slovenijo, Ljubljana
ISSN1581-5854
COBISS id1778035

Opozarjal je na stiske babic, kot so bili pomanjkanje petroleja in slabo plačilo za delo v težkih razmerah (npr. oddaljene kmetije). Objavljal je tudi osmrtnice.

O društvu uredi

V Ljubljani je bilo 1920 leta ustanovljeno Društvo diplomiranih babic, ki je imelo pomembno vlogo pri krepitvi babiškega poklica in stanovskem povezovanju. Leta 1925 se je združenje preimenovalo v Slovensko babiško društvo. Ena izmed pomembnih nalog društva je bila skrb za strokovno izpopolnjevanje, proučevanje strokovnih problemov in dajanje rešitev.[navedi vir]

Vir uredi