Avtosóm ali avtosomski kromosom je vsak kromosom, ki ni spolni kromosom. Običajno so avtosomi parni (2n). Človek ima 22 parov avtosomov v telesnih celicah, v spolnih celicah pa 22 avtosomov (haploidno število avtosomov). Kromosoma X in Y sta spolna kromosoma pri sesalcih.

Človeški kromosomi
Ženska (XX) Moški (XY)
Ljudje imamo dve kopiji avtosomov (kromosomi 1–22). Spolni kromosomi pa določajo spol, in sicer XX ženski, XY pa moški spol.

Glej tudi uredi