Človeški kromosom Y

Kromosom Y je eden od spolnih kromosomov pri sesalcih. Telesne celice samcev imajo tako en kromosom X in en kromosom Y, telesne celice samic ne vsebujejo kromosoma Y. Gamete (spolne celice) samcev vsebujejo X ali Y (in tako odločajo o spolu potomca).

Človeški kromosom YUredi

Pri ljudeh je kromosom Y sestavljen iz okoli 58 milijonov baznih parov, ki so osnovni gradniki DNK. To pomeni, da predstavlja okoli 2 % celotne DNK v celici moškega osebka.[1] Na njem se nahaja 86 genov,[2] ki pa nosijo zapis le za 23 različnih beljakovin. Lastnosti, ki se dedujejo s kromosomom Y, torej le po moškem predniku, se imenujejo holandrične lastnosti.

Genska rekombinacija med kromosomoma X in Y ni mogoča, razen v majhnih predelih na psevdoavtosomnih regijah na telomerah teh kromosomov, kar pa predstavlja le okoli 5 % dolžine kromosoma. Večinski del kromosoma Y, ki ni zmožen rekombinacije, se imenuje nerekombinirajoča regija kromosoma Y (NRY).[3] Za ugotavljanje očetovska se gledajo polimorfizmi posameznih nukleotidov v regiji NRY.

GeniUredi

Na kromosomu Y se nahajajo naslednji geni (izvzemši psevdoavtosomne gene):

S kromosomom Y povezane bolezniUredi

Kromosom Y se nahaja le pri moških in zapisuje le majhno število genov. Zato je poznanih le malo bolezni, povezanih s kromosomom Y. [4]

Med takimi boleznimi so[5]:

Glej tudiUredi

ViriUredi