Kromosom Y

Kromosom Y je eden od spolnih kromosomov pri sesalcih. Telesne celice samcev imajo tako en kromosom X in en kromosom Y, telesne celice samic ne vsebujejo kromosoma Y. Gamete (spolne celice) samcev vsebujejo X ali Y (in tako odločajo o spolu potomca).

Človeški kromosom Y

Človeški kromosom YUredi

Pri ljudeh je kromosom Y sestavljen iz okoli 58 milijonov baznih parov, ki so osnovni gradniki DNK. To pomeni, da predstavlja okoli 2 % celotne DNK v celici moškega osebka.[1] Na njem se nahaja 86 genov,[2] ki pa nosijo zapis le za 23 različnih beljakovin. Lastnosti, ki se dedujejo s kromosomom Y, torej le po moškem predniku, se imenujejo holandrične lastnosti.

Genska rekombinacija med kromosomoma X in Y ni mogoča, razen v majhnih predelih na psevdoavtosomnih regijah na telomerah teh kromosomov, kar pa predstavlja le okoli 5 % dolžine kromosoma. Večinski del kromosoma Y, ki ni zmožen rekombinacije, se imenuje nerekombinirajoča regija kromosoma Y (NRY).[3] Za ugotavljanje očetovska se gledajo polimorfizmi posameznih nukleotidov v regiji NRY.

GeniUredi

Na kromosomu Y se nahajajo naslednji geni (izvzemši psevdoavtosomne gene):

S kromosomom Y povezane bolezniUredi

Kromosom Y se nahaja le pri moških in zapisuje le majhno število genov. Zato je poznanih le malo bolezni, povezanih s kromosomom Y. [4]

Med takimi boleznimi so[5]:

Glej tudiUredi

ViriUredi

  1. National Library of Medicine's Genetic Home Reference
  2. "Ensembl Human MapView release 43". februar 2007. Pridobljeno dne 14. 4. 2007.
  3. ScienceDaily.com 3. 8. 2008
  4. http://www.wrongdiagnosis.com/y/y_linked_genetic_diseases/intro.htm?ktrack=kcplink; vpogled: 12. 6. 2011.
  5. http://ghr.nlm.nih.gov/chromosome/Y/show/Conditions, vpogled: 12. 6. 2011.