Anhidrid

Anhidrid je organska spojina, ki ima dve acil skupini vezani na isti atom kisika[1]. Najpogosteje so to acil skupine, ki izhajajo iz iste karboksilne kisline, formula anhidrida je (RC(O))2O. Simetrične anhidridne kisline te vrste so poimenovane tako, da se imenu karboksilne kisline doda naziv anhidrid[2]. Tako se (CH3CO)2O imenuje anhidrid ocetne kisline. Mešani (ali nesimetrični) anhidridi so na primer ocetna "mravljična" kislina.

Pomembni anhidridiUredi

Anhidrid ocetne kisline, se v večjih kemiskih industrijah pogosto uporablja za pripravo acetatnih estrov, na primer celuloznega. Anhidrid maleinske kisline je predhodnik smol različnih kopolimerizacij s stirenom.

PridobivanjeUredi

Anhidridi so pridobljeni v industriji z različnimi sredstvi. Anhidrid ocetne kisline, je v glavnem izdelan s pomočjo karbonizacije metilnega acetata[3]. Pogoji se razlikujejo od kisline do kisline, fosforjevi pentaoksidi lahko predstavljajo skupen dehidracijski agent:

2 CH3COOH + P4O10 → CH3C(O)OC(O)CH3 + "(HO)2P4O9"

ali iz kislinskih kloridov:

CH3C(O)Cl + HCO2Na → HCO2COCH3 + NaCl

ali ketenov:

RCO2H + H2C=C=O → RCO2C(O)CH3


ReferenceUredi

  1. Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo. "acid anhydrides". Compendium of Chemical Terminology Spletna izdaja.
  2. Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo (1993). "Recommendation R-R-5.7.7." A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds. Oxford: Blackwell Science. ISBN 0-632-03488-2. pp. 123–25.
  3. Zoeller, J. R.; Agreda, V. H.; Cook, S. L.; Lafferty, N. L.; Polichnowski, S. W.; Pond, D. M. "Eastman Chemical Company Acetic Anhydride Process" Catalysis Today (1992), volume 13, pp.73-91. doi:10.1016/0920-5861(92)80188-S