Anatolski jeziki

Anatolski jeziki so skupina izumrlih indoevropskih jezikov. V starem veku so se govorili na širšem področju Anatolije. Najbolje izpričana med njimi je hetitščina, ki je obenem najstarejši zapisani indoevropski jezik.

Anatolski jeziki
Geografska
porazdelitev:
prej v Anatoliji
Lingvistična klasifikacija:indoevropski
  • Anatolski jeziki
Prajezik:Proto-anatolski
Podrazdelitve:
Govorno področje luvijščine.
Kasnejši anatolski jeziki (v prvem tisočletju pr. n. št.

Anatolski jeziki so v indoevropskem primerjalnem jezikoslovju pomembni zaradi svoje arhaičnosti, saj ohranjajo nekatere značilnosti, ki so kasneje izginile v vseh drugih indoevropskih jezikih (npr. laringale). Prednik anatolskih jezikov (praanatolščina) naj bi se prvi ločil od praindoevropske jezikovne skupnosti.

V to skupino jezikov spadajo: