Maltoza

Maltoza je disaharid sestavljen iz dveh glukoz, ki sta povezani z a-1,4-glikozidno vezjo. Maltoza spada med najpomembnejše disaharide, to so tudi laktoza, saharoza, v naravi pa so še izomaltoza, celobioza in trehaloza.

Struktura maltoze