Amarnska pisma, včasih tudi Amarnska korespondenca ali Amarnske tablice, so arhiv dopisov, napisanih na glinastih tablicah. Arhiv vsebuje predvsem diplomatske dopise med egipčansko državno pisarno in njenimi predstavniki v Kanananu in Amurruju v obdobju Novega egipčanskega kraljestva. Pisma so odkrili v Amarni v Gornjem Egiptu, po kateri so dobila ime. Amarna se je v egipčanskem obdobju imenovala Ahet-Aton, kar pomeni Atonovo obzorje. Mesto je v 1350.-1330. letih zgradil faraon Ehnaton iz Osemnajste egipčanske dinastije. Amarnska pisma so za egiptologe zelo neobičajna, ker so večinoma pisana v akadskem klinopisu starodavne Mezopotamije in ne v egipčanskih hieroglifih. Arhiv 382 tablic je pod naslovom Die El-Amarna-Tafel leta 1907 in 1915 v dveh zvezkih objavil norveški asirijolog Jørgen Alexander Knudtzon.[1] Od takrat je bilo odkritih še 24 tablic ali fragmentov. Pisma so bila napisana v obdobju največ trideset let.

EA 161, pismo Amurrujskega vladarja Aziruja egipčanskemu faraonu

Amarnska pisma so zelo pomembna za svetopisemske študije in semitsko jezikoslovje, ker osvetljujejo kulturo in jezik kanaanskih ljudstev v predsvetopisemskem obdobju. Pisma so kljub temu, da so pisana v akadščini, krepko obarvana z materinščino piscev, ki so govorili zgodnjo obliko kanaanščine, iz katere sta se razvila hčerinska jezika hebrejščina in feničanščina. Kanaanizmi dajejo pomemben vpogled v izvorno stanje obeh jezikov nekaj stoletij pred njihovim pojavom.[2][3]

Pisma

uredi
 
Eno od Amarnskih pisem iz Alašije (Ciper)

Večino tablic, pisanih predvsem v akadščini, diplomatskem jeziku tistega časa, so odkrili domačini okoli leta 1887 in jih prodajali na trgu s starinami. Tablice so bile pred odkritjem shranjene s starodavni zgradbi, ki so jo arheologi od takrat imenovali Pisarna faraonove korespondence. Po njenem odkritju se je začela zgradba temeljito raziskovati. Prvi arheolog, ki je odkril še več tablic, e bill Flinders Petrie, ki je v letih 1891 in 1892 našel 21 fragmentov. Émile Chassinat, takrat direktor Francoskega inštituta za orientalske študije v Kairu, je leta 1903 odkril še dve tablici. Po Knudtzonovi objavi Amarnskih pisem so v Egiptu in različnih muzejih odkrili še 24 tablic ali fragmentov. [4]

Prva skupina tablic, ki so jih odkrili domačini, se je razpršila po muzejih v Nemčiji, Veliki Britaniji, Franciji, Rusiji in Združenih državah Amerike. 202 ali 203 tablice so v Muzeju bližnjeazijskih kutur v Berlinu, 99 v Britanskem muzeju v Londonu,[5] 49 ali 50 v Egipčanskem muzeju v Kairu, 7 v Louvreu v Parizu, 3 v Puškinovem muzeju v Moskvi in ena v Orientalskem inštitutu v Chicagu.[6]

Amarnska pisma vsebujejo bogastvo podatkov o kulturah, kraljestvih, dogodkih in osebnostih obdobja, iz katerega se je ohranilo zelo malo pisnih virov. V njih je korespondenca iz obdobja faraona Ehnatona in njegovega predhodnika Amenhotepa III. z več kot 300 diplomatskimi pismi. Razen pisem so na tablicah tudi različna literarna in izobraževalna besedila. Tablice zelo osvetljujejo egipčanske odnose z Babilonijo, Asirijo, Sirijo, Kanaanom in Alašijo (Ciprom) in odnose z Mitanci in Hetiti in so hkrati pomemben pripomoček za preučevanje zgodovine in kronologije tistega obdobja. Pisma babilonskega kralja Kadašman-Enlila I. so sidro za časovni okvir od Ehnatona do sredine 14. stoletja pr. n. št. Pisma vsebujejo tudi prvo omembo srednjevzhodne etnične skupine Habiru, ki bi zaradi podobnosti besed in njihove geografske lokacije lahko bili povezani s Hebrejci. Povezava med njimi je vprašljiva in predmet razprav. V pisma so vključeni tudi Tušratta Mitanski, Libaju Šehemski, Abdi-Hema Jeruzalemski in prepirljivi kralj Rib-Hadda Bibloški, ki v več kot 58 pismih prosi Egipčane za vojaško pomoč. V pismih zahteva predvsem pomoč proti Hetitom na severu in Habiruju na jugu kraljestva.[7]

Ureditev

uredi
 
Karta Srednjega vzhoda v amarnskem obdobju: Egipt (zeleno), Mikenska Grčija (oranžno), Hatti (rumeno), kasitsko Babilonsko kraljestvo (škrlatno), Asirija (sivo) in Mitani (rdeče); svetjejša ozemlja pomenijo neposredno oblast, temnejša pa vplivno sfero

Amarnska pisma so politično urejena približno v nasprotni smeri urnega kazalca:

 • 001–014 Babilonija
 • 015–016 Asirija
 • 017–030 Mitani
 • 031–032 Arzava
 • 033–040 Alašija
 • 041–044 Hati
 • 045–380+ Sirija/Libanon/Kanaan

Pisma iz slednje skupine so v grobem razdeljena na

 • 045–067 Sirija
 • 068–227 Libanon, od tega 68–140 iz Guble/Biblosa
 • 227–380 Kanaan, napisana večinoma v kanaano-akadskem jeziku

Seznam

uredi

Opomba: številni podatki so okvirni, črkovanje zelo različno, zato podatki služijo predvsem kot vodilo.

EA Avtor pisma in prejemnik
EA 1 Amenhotep III. babilonskemu kralju Kadašman-Enlilu I.
EA 2 Babilonski kralj Kadašman-Enlil I. Amenhotepu III.
EA 3 Babilonski kralj Kadašman-Enlil I. Amenhotepu III.
EA 4 Babilonski kralj Kadašman-Enlil I. Amenhotepu III.
EA 5 Amenhotep III. babilonskemu kralju Kadašman-Enlilu I.
EA 6 Babilonski kralj Burnaburiaš II. Amenhotepu III.
EA 7 Babilonski kralj Burnaburiaš II. Amenhotepu IV.
EA 8 Babilonski kralj Burnaburiaš II. Amenhotepu IV.
EA 9 Babilonski kralj Burnaburiaš II. Amenhotepu IV.
EA 10 Babilonski kralj Burnaburiaš II. Amenhotepu IV.
EA 11 Babilonski kralj Burnaburiaš II. Amenhotepu IV.
EA 12 princesa svojemu vladarju
EA 13 Babilon
EA 14 Amenhotep IV. babilonskemu kralju Burnaburiašu II.
EA 15 Asirski kralj Ašur-ubalit I. Amenhotepu IV.
EA 16 Asirski kralj Ašur-ubalit I. Amenhotepu IV.
EA 17 Mitanski kralj Tušratta Amenhotepu III.
EA 18 Mitanski kralj Tušratta Amenhotepu III.
EA 19 Mitanski kralj Tušratta Amenhotepu III.
EA 20 Mitanski kralj Tušratta Amenhotepu III.
EA 21 Mitanski kralj Tušratta Amenhotepu III.
EA 22 Mitanski kralj Tušratta Amenhotepu III.
EA 23 Mitanski kralj Tušratta Amenhotepu III.
EA 24 Mitanski kralj Tušratta Amenhotepu III.
EA 25 Mitanski kralj Tušratta Amenhotepu IV.
EA 26 Mitanski kralj Tušratta vdovi Tiji
EA 27 Mitanski kralj Tušratta Amenhotepu IV.
EA 28 Mitanski kralj Tušratta Amenhotepu IV.
EA 29 Mitanski kralj Tušratta Amenhotepu IV.
EA 30 Mitanski kralj palestinskim kraljem
EA 31 Amenhotep III. Arzavi, kralju Tarhundaraba
EA 32 Arzavi, kralju Tarhundaraba, Amenhotepu III. (?)
EA 33 Alasijski kralj faraonu (1)
EA 34 Alasijski kralj faraonu (2)
EA 35 Alasijski kralj faraonu (3)
EA 36 Alasijski kralj faraonu (4)
EA 37 Alasijski kralj faraonu (5)
EA 38 Alasijski kralj faraonu (6)
EA 39 Alasijski kralj faraonu (7)
EA 40 Alasijski minister egipčanskemu ministru
EA 41 Hetitski kralj Šupiluliuma Huriju
EA 42 Hetitski kralj faraonu
EA 43 Hetitski kralj faraonu
EA 44 Hetitski princ Zi[k]ar faraonu
EA 45 Ugaritski kralj Mistu ... faraonu
EA 46 Ugaritski kralj ... kralju
EA 47 Ugaritski kralj ... kralju
EA 48 Ugaritska kraljica ..[h]epa egipčanski kraljici
EA 49 Ugaritski kralj Niqm-Adda II. faraonu
EA 50 gospa svoji priležnici B[i]...
EA 051 Nuhaški kralj Adad-Nirari faraonu
EA 052 Katna, kralj Akizija, Amenhotepu (1)
EA 053 Katna, kralj Akizija, Amenhotepu (2)
EA 054 Katna, kralj Akizija, Amenhotepu (3)
EA 055 Katna, kralj Akizija, Amenhotepu (4)
EA 056 ... kralju
EA 057 ...
EA 058
EA 058 Katihuspa kralju (?) zadnja stran
EA 059 Prebivalci Tunipa faraonu
EA 060 Amurujski kralj Abdi-Asirta faraonu (1)
EA 061 Amurujski kralj Abdi-Asirta faraonu (2)
EA 062 Amurujski kralj Abdi-Asirta Pahanatu
EA 063 Amurujski kralj Abdi-Asirta faraonu (3)
EA 064 Amurujski kralj Abdi-Asirta faraonu (4)
EA 065 Amurujski kralj Abdi-Asirta faraonu (5)
EA 066 --- kralju
EA 067 --- kralju
EA 068 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (1)
EA 069 Gubalski kralj Rib-Addi egipčanskemu uradniku
EA 070 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (2)
EA 071 Gubal king Rib-Addi Haiaju (?)
EA 072 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (3)
EA 073 Gubalski kralj Rib-Addi Amanapi (1)
EA 074 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (4)
EA 075 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (5)
EA 076 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (6)
EA 077 Gubalski kralj Rib-Addi Amanapi (2)
EA 078 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (7)
EA 079 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (8)
EA 080 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (9)
EA 081 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (10)
EA 082 Gubalski kralj Rib-Addi Amanapi (3)
EA 083 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (11)
EA 084 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (12)
EA 085 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (13)
EA 086 Gubalski kralj Rib-Addi Amanapi (4)
EA 087 Gubalski kralj Rib-Addi Amanapi (5)
EA 088 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (14)
EA 089 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (15)
EA 090 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (16)
EA 091 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (17)
EA 092 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (18)
EA 093 Gubalski kralj Rib-Addi Amanapi (6)
EA 094 Gubalski uradnik faraonu
EA 095 Gubalski kralj načelniku
EA 096 Načelnik Rib-Addiju
EA 097 Iapah-Addi Sumu-Hadiju
EA 098 Iapah-Addi Ianhamuju
EA 099 Faraon princu Ammiji (?)
EA 100 Ljudstvo Irkata
EA 1001 Tagi Lab-Aju
EA 101 Gubalski uradnik egipčanskemu uradniku
EA 102 Gubalski kralj Rib-Addi [Ianha]m[u]ju
EA 103 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (19)
EA 104 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (20
EA 105 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (21)
EA 106 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (22)
EA 107 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (23)
EA 108 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (24)
EA 109 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (25)
EA 110 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (26)
EA 111 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (27)
EA 112 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (28)
EA 113 Gubal king Rib-Addi egipčanskemu uradniku
EA 114 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (29)
EA 115 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (30)
EA 116 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (31)
EA 117 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (32)
EA 118 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (33)
EA 119 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (34)
EA 120 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (35)
EA 121 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (36)
EA 122 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (37)
EA 123 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (38)
EA 124 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (39)
EA 125 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (40)
EA 126 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (41)
EA 127 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (42)
EA 128 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (43)
EA 129 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (44)
EA 129 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (45)
EA 130 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (46)
EA 131 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (47)
EA 132 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (48)
EA 133 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (49)
EA 134 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (50)
EA 135 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (51)
EA 136 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (52)
EA 137 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (53)
EA 138 Gubalski kralj Rib-Addi faraonu (54)
EA 139 Ilirabih in Biblos faraonu (1)
EA 140 Ilirabih in Biblos faraonu (2)
EA 141 Bejrutski kralj Amunira faraonu (1)
EA 142 Bejrutski kralj Amunira faraonu (2)
EA 143 Bejrutski kralj Amunira faraonu (3)
EA 144 Zidonski kralj Zimridi faraonu
EA 145 [Z]imrid[a] uradniku
EA 146 Tirski kralj Abi-Milki faraonu (1)
EA 147 Tirski kralj Abi-Milki faraonu (2)
EA 148 Tirski kralj Abi-Milki faraonu (3)
EA 149 Tirski kralj Abi-Milki faraonu (4)
EA 150 Tirski kralj Abi-Milki faraonu (5)
EA 151 Tirski kralj Abi-Milki faraonu (6)
EA 152 Tirski kralj Abi-Milki faraonu (7)
EA 153 Tirski kralj Abi-Milki faraonu (8)
EA 154 Tirski kralj Abi-Milki faraonu (9)
EA 155 Tirski kralj Abi-Milki faraonu (10)
EA 156 Amurrujski kralj Aziru faraonu (1)
EA 157 Amurrujski kralj Aziru faraonu (2)
EA 158 Amurrujski kralj Aziru gipčanskemu uradniku Duduju (1)
EA 159 Amurrujski kralj Aziru faraonu (3)
EA 160 Amurrujski kralj Aziru faraonu (4)
EA 161 Amurrujski kralj Aziru faraonu (5)
EA 162 Faraon kralju Aziruju
EA 163 Faraon ...
EA 164 Amurrujski kralj Aziri gipčanskemu uradniku Duduju (2)
EA 165 Amurrujski kralj Aziri faraonu (6)
EA 166 Amurrujski kralj Aziri Haiu (1)
EA 167 Amurrujski kralj Aziri Haiu (2) ?
EA 168 Amurrujski kralj Aziri faraonu (7)
EA 169 Azirijev sin egipčanskemu uradniku
EA 170 Ba-Aluia in Battiilu
EA 171 Azirijev sin faraonu
EA 172 ---
EA 173 ... kralju
EA 174 Bieri Hasabujski
EA 175 Ildaja Hazijsi kralju
EA 176 Abdi-Risa
EA 177 Guddasuna kralj Jamiutaja
EA 178 Hibija načelniku
EA 179 ... kralju
EA 180 ... kralju
EA 181 ... kralju
EA 182 Mitanski kralj Šuttarna II. faraonu (1)
EA 183 Mitanski kralj Šuttarna II. faraonu (2)
EA 184 Mitanski kralj Šuttarna II. faraonu (3)
EA 185 Majarzanski kralj Hazi kralju (1)
EA 186 Majarzanski kralj Hazi kralju (2)
EA 187 Satija ... kralju
EA 188 ... kralju
EA 189 Kadeški guverner Etakkama
EA 190 Faraon kadeškemu guvernerju Etakkami (?)
EA 191 Arzavski kralj Ruhiza kralju (1)
EA 192 Arzavski kralj Ruhiza kralju (2)
EA 193 Dijate kralju
EA 194 Damaščanski guverner Birjavaza kralju (1)
EA 195 Damaščanski guverner Birjavaza kralju (2)
EA 196 Damaščanski guverner Birjavaza kralju (3)
EA 197 Damaščanski guverner Birjavaza kralju (4)
EA 198 Kumidijski kralj Arahattu kralju
EA 199 ... kralju
EA 200 Služabnik kralju
EA 2001
EA 2002
EA 201 Artemanja Ziribasanski kralju
EA 202 Amajase kralju
EA 203 Abdi-Milki Sašimski
EA 204 Princ Qanuja kralju
EA 205 Princ Gubbu kralju
EA 206 Zazibski princ kralju
EA 207 Ipteh ... kralju
EA 208 ... egipčanskemu uradniku ali kralju
EA 209 Zisamimi kralju
EA 210 Zisamimi Amenhotep IV.
EA 2100 Karkemiški kralj Ugaritskemu kralju Asukvariju
EA 211 Zitrijara kralju (1)
EA 2110 Eviri-Šar Plsiju
EA 212 Zitrijara kralju (2)
EA 213 Zitrijara kralju (3)
EA 214 ... kralju
EA 215 Baiava kralju (1)
EA 216 Baiava kralju (2)
EA 217 A[h]... kralju
EA 218 ... kralju
EA 219 ... kralju
EA 220 Nukurtua (?) [Z]unu kralju
EA 221 Viktazu kralju (1)
EA 222 Faraon Intrarudi
EA 222 Viktazu kralju (2)
EA 223 Enguta kralju
EA 224 Sum-Adda Šamhunski kralju
EA 225 Sum-Adda Šamhunski kralju
EA 226 Sipturi … kralju
EA 227 Hazor kralju
EA 228 Hazorski kralj Abdi-Tirsi
EA 229 Abdi-na-... kralju
EA 230 Iama kralju
EA 231 ... kralju
EA 232 Akonski kralj Zurata faraonu
EA 233 Akonski kralj Zatatna faraonu (1)
EA 234 Akonski kralj Zatatna faraonu (2)
EA 235 Zatatna kralju
EA 236 ... kralju
EA 237 Bajadi kralju
EA 238 Bajadi
EA 239 Baduzana
EA 240 ... kralju
EA 241 Rusmania kralju
EA 242 Megidski kralj Biridija faraonu (1)
EA 243 Megidski kralj Biridija faraonu (2)
EA 244 Megidski kralj Biridija faraonu (3)
EA 245 Megidski kralj Biridija faraonu (4)
EA 246 Megidski kralj Biridija faraonu (5)
EA 247 Megidski kralj Biridija ali Jasdata
EA 248 Jasdata kralju
EA 248 Megidski kralj Biridija faraonu (6)
EA 249
EA 249 Addu-Ur-sag kralju
EA 250 Addu-Ur-sag kralju
EA 2500 Šehem
EA 251 ... egipčanskemu uradniku
EA 252 Labaja kralju
EA 253 Labaja kralju
EA 254 Labaja kralju
EA 255 Mut-Balu ali Mut-Bahlum kralju
EA 256 Mut-Balu Ianhamu
EA 257 Balu-Mihir kralju (1)
EA 258 Balu-Mihir kralju (2)
EA 259 Balu-Mihir kralju (3)
EA 260 Balu-Mihir kralju (4)
EA 261 Dasru kralju (1)
EA 262 Dasru kralju (2)
EA 263 ... gospodarju
EA 264 Gezerski vodja Tagi faraonu (1)
EA 265 Gezerski vodja Tagi faraonu (2)
EA 266 Gezerski vodja Tagi faraonu (3)
EA 267 Gezerski guverner Milkili faraonu (1)
EA 268 Gezerski guverner Milkili faraonu (2)
EA 269 Gezerski guverner Milkili faraonu (3)
EA 270 Gezerski guverner Milkili faraonu (4)
EA 271 Gezerski guverner Milkili faraonu (5)
EA 272 Sum. .. kralju
EA 273 Ba-Lat-Nese kralju (1)
EA 274 Ba-Lat-Nese kralju (2)
EA 275 Iahazibada kralju (1)
EA 276 Iahazibada kralju (2)
EA 277 Kiltu, kralj Suvardata, faraonu (1)
EA 278 Kiltu, kralj Suvardate, faraonu (2)
EA 279 Kiltu, kralj Suvardate, faraonu (3)
EA 280 Kiltu, kralj Suvardate, faraonu (3)
EA 281 Kiltu, kralj Suvardate, faraonu (4)
EA 282 Kiltu, kralj Suvardate, faraonu (5)
EA 283 Kiltu, kralj Suvardate, faraonu (6)
EA 284 Kiltu, kralj Suvardate, faraonu (7)
EA 285 Jeruzalemski kralj Abdi-Hiba faraonu
EA 286 Jerusalemski kralj Abdi-Hiba faraonu
EA 287 Jerusalemski kralj Abdi-Hiba faraonu
EA 288 Jerusalemski kralj Abdi-Hiba faraonu
EA 289 Jerusalemski kralj Abdi-Hiba faraonu
EA 290 Jerusalemski kralj Abdi-Hiba faraonu
EA 290 Kiltu, kralj Suvardate, faraonu
EA 291 ... ...
EA 292 Gezer, guverner Addudanija faraonu (1)
EA 293 Gezer, guverner Addudanija faraonu (2)
EA 294 Gezer, guverner Addudanija faraonu (3)
EA 295 Gezer, guverner Addudanija faraonu (4)
EA 296 Iahtiri, kralj Gaze
EA 297 Gezer, guverner Iapahija faraonu (1)
EA 298 Gezer, guverner Iapahija, faraonu (2)
EA 299 Gezer, guverner Iapahija, faraonu (3)
EA 300 Gezer, guverner Iapahija, faraonu (4)
EA 301 Subandu kralju (1)
EA 302 Subandu kralju (2)
EA 303 Subandu kralju (3)
EA 304 Subandu kralju (4)
EA 305 Subandu kralju (5)
EA 306 Subandu kralju (6)
EA 307 ... kralju
EA 308 ... kralju
EA 309 ... kralju
EA 310 ... kralju
EA 311 ... kralju
EA 312 ... kralju
EA 313 ... kralju
EA 314 Jursa, kralj Pu-Ba-Luja, faraonu (1)
EA 315 Jursa, kralj Pu-Ba-Luja faraonu (2)
EA 316 Jursa, kralj Pu-Ba-Luja faraonu
EA 317 Dagantakala kralju (1)
EA 318 Dagantakala kralju (2)
EA 319 Ahtirumna, kralj Zurasarja, kralju
EA 320 Aškelonski kralj Jidia faraonu (1)
EA 321 Aškelonski kralj Jidia faraonu (2)
EA 322 Aškelonski kralj Jidia faraonu (3)
EA 323 Aškelonski kralj Jidia faraonu (4)
EA 324 Aškelonski kralj Jidia faraonu (5)
EA 325 Aškelonski kralj Jidia faraonu (6)
EA 326 Aškelonski kralj Jidia faraonu (7)
EA 327 ... kralju
EA 328 Lakis, guverner Iabniiluja faraonu
EA 329 Lakiš kralj Zimridi faraonu
EA 330 Lakiški guverner Sipti-Ba-Lu faraonu (1)
EA 331 Lakiški guverner Sipti-Ba-Lu faraonu (2)
EA 332 Lakiški guverner Sipti-Ba-Lu faraonu (3)
EA 333 Ebi princu
EA 334 ---dih Zuhruški [-?] kralju
EA 335 --- Zuhruški kralju
EA 336 Hiziri kralju (1)
EA 337 Hiziri kralju (2)
EA 338 Zi. .. kralju
EA 339 ... kralju
EA 340 ...
EA 341 ...
EA 342 ...
EA 356 Mit o Adapi in Južnem vetru
EA 357 Mit o Ereskigalu in Nergalu
EA 358 Fragmenti mita
EA 359 Mitska pesnitev o Kralju bitke
EA 360 ...
EA 361 ...
EA 362 ...
EA 363 Abdi-Riša faraonu
EA 364 Aiab kralju
EA 365 Megidski kralj Biridija faraonu
EA 366 ...
EA 367 Faraon Endaruti Akšapskemu
EA 378 Japahu Gezerski faraonu
EA xxx Amenhotep III. Milkiliju
H 3100 Tell el-Hesi
P 3200 Pellski princ Mut-Balu Janhamuju
P 3210 Levja gospa kralju
T 3002 Amenhotep Revaškemu kralju Taanahu
T 3005 Amenhotep Taanaškemu kralju Revasi
T 3006 Amenhotep Taanaškemu kralju Revasi
U 4001 Ugaritski kralj Nikmadu II.

Kronologija

uredi

William L. Moran je stanje kronologije Amarnskih pisem opisal takole:

Kronologija Amarnskih pisem, tako relativna kot absolutna, kljub dolgoletnim raziskavam povzroča veliko težav. Soglasje je doseženo samo o tistem, kar je očitno, se pravi o določenih dejstvih, vendar to zagotavlja samo grob okvir, znotraj katerega mnogo avtorjev pogosto in povsem različno rekonstruira potek dogodkov. Amarnski arhiv, o tem so mnenja na splošno enotna, zajema največ trideset let dolgo obdobje, morda samo kakšnih petnajst.[8]

Najzgodnejši mogoč datum korespondence je zadnje desetletje vladanja Amenhotepa III., ki je vladal od 1388 do 1351 ali 1391 do 1353 pr. n. št. Najzgodnejši datum je morda njegovo 30. vladarsko leto. Najkasnejši datum Amarnskih pisem je opustošenje Amarne, za katerega na splošno velja, da se je zgodilo v drugem Tutankamonovem vladarskem letu (1332 pr. n. št.). Moran omenja, da so nekateri avtorji prepričani, da bi tablica EA 16 lahko bila naslovljena na Tutankanomovega naslednika Aja.[9] Ta domneva zgleda neverjetna, ker so se Amarnski arhivi po drugem letu Tutankamonovega vladanja zaprli zaradi selitve prestolnice kraljestva iz Amarne v Tebe.

Sklici

uredi
 1. William L. Moran (1992): The Amarna Letters. Baltimore: Johns Hopkins University Press, str. xiv. ISBN 0-8018-4251-4.
 2. F.M.T. de Liagre Böhl: Die Sprache der Amarnabriefe, mit besonderer Berücksichtigung der Kanaanismen, Leipzig, 1909.
 3. Eva von Dassow: Canaanite in Cuneiform Arhivirano 2015-04-02 na Wayback Machine., Journal of the American Oriental Society 124/4 (2004): 641–674. (pdf).
 4. Moran, str. xv.
 5. British Museum Collection.
 6. Moran, str. viii-xiv.
 7. El-Amarna Tablets, West Semitic Research Project, University of Southern California. Pridobljeno 2. avgusta 2105.
 8. Moran, str. xxxiv.
 9. Moran, str. xxxv, sklic 123.
 • Smith, Janet (2011). Dust or dew: Immortality in the Ancient Near East and in Psalm 49. Eugene, OR, USA: Wipf and Stock. str. 286. ISBN 978-1-60899-661-2.
 • Goren, Y., Finkelstein]], I., Na'aman, N.: Inscribed in Clay - Provenance Study of the Amarna Tablets and Other Ancient Near Eastern Texts, Tel Aviv: Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology, Tel Aviv University, 2004. ISBN 965-266-020-5
 • Knudtzon, Jørgen Alexander (1915). Die El-Amarna-Tafeln. Zv. 1. Leipzig.
 • Knudtzon, Jørgen Alexander (1915). Die El-Amarna-Tafeln. Zv. 2. Leipzig.