Aforizem

resnica, načelo ali izvirna misel, izrečena ali zapisana v jedrnati in lahko zapomnljivi obliki

Aforizem (grško αφoρισμoς ,aphorismos) je zgoščeno, duhovito izražena globoka misel, domislica, oziroma resnica.

Aforizem je tujka, ki je k nam prišla v uporabo v 19. stoletju prevzeta iz nemške besede Aphorismus oziroma latinske aphorismus iz grške besede aphorismos v pomenu besede kratek stavek, vsebujoč glavno misel.

Pomembnejši slovenski aforisti

uredi


  • Verbič, France, Slovar tujk, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1979
  • Slovar slovenskega knjižnega jezika, prva knjiga, DZS, Ljubljana 1980
  • Snoj, Marko, Slovenski etimološki slovar, Založba Modrijan, Ljubljana, 2003