Absórpcija ali vsrkávanje se uporablja v več pomenih:

Absorpcija toka uredi

Absorpcija toka je pojav, da se energijski tok (npr. svetlobni tok) ali tok delcev pri prehodu skozi snov (absorber) oslabi. Energija energijskega toka, ali kinetična energija delcev se pri tem deloma spremeni v notranjo energijo absorberja. Na mikroskopski ravni energijo vpadlega fotona ali drugega vpadlega delca prejmejo atomi ali molekule snovi, ki zato preidejo v višji energijski nivo, vpadli foton pa se izniči. Atomi v snovi oddajajo sprejeto energijo s sevanjem in toploto.

Absorpcija svetlobe je močno odvisna od valovne dolžine svetlobe. Absorpcijski spekter je značilen za snov, ki svetlobo absorbira, in se določa s spektroskopijo.

Glej tudi uredi