411vm 39

je peta številka 411 video revije in je izšla marca 1994
411 video revija: Uredi

411vm 39

Na naslovnici je
Reese Forbes.

1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35
36 | 37 | 38 | 39 | 40
41 | 42 | 43 | 44 | 45
46 | 47 | 48 | 49 | 50
51 | 52 | 53 | 54 | 55
56 | 57 | 58 | 59 | 60
61 | 62 | 63 | 64 | 65
66 | 67

13/1 | 13/2 | 13/3 | 13/4
14/1 | 14/2 | 14/3 | 14/4
15/1 | 15/2

Best of

1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9

411vm 39 je devetintrideseta številka 411 video revije in je izšla marca 2000.

V Openeres je prvi trik najvišji ollie z rolko Danny Wainwrighta, ki je za pol inča premagal organizatorja tekmovanja Reese Forbsa. V članku vidimo tudi Reesove »priprave« na tekmovanje, s katerimi se norčujejo iz atletov.

V tej številki se prvič pojavi članek Five, v katerem Kerry Getz govori, da bi rad v prihodnosti odprl rolkarsko trgovino. Čez nekaj let je odprel Nocturnal rolkasko trgovino v Filadelfiji.

Black Label v letu izdaje te številke praznuje svojo 10 obletnico delovanja, med reklamami pa se prvič pojavi reklama za ON video revijo.

Vsebina številke in glasbena podlaga

uredi
Glasbena podlaga je navedena v oklepajih.

Glasba v zaslugah je Pezz - Pucker Factor.