411vm 28

je osemindvajseta številka 411 video revije in je izšla januarja 1998