11. kranjski deželni zbor

Enajsti sklic kranjskega deželnega zbora je deloval od marca 1908 do konca 1913.

SestavaUredi

Kranjski deželni zbor, ki je bil izvoljen februarja 1908, je štel 50 poslancev. 11 poslancev splošne kurije so izvolili na splošnih volitvah, 10 so jih izvolile mestne občine in trgi (mestna kurija), 16 ostale občine (kmečka kurija), 10 poslancev so volili veleposestniki, 2 pa trgovsko-obrtne zbornice. Poleg 49 voljenih poslancev je bil kot virilist član deželnega zbora tudi ljubljanski škof.

Absolutno večino je s 27 poslanci imela Slovenska ljudska stranka, 12 poslancev je imela slovenska Narodno napredna stranka, 11 pa Nemška stranka.

Splošna kurijaUredi

Kmečka kurijaUredi

Volitve v kmečko kurijo so bile 21. februarja 1908.

Mestna kurijaUredi

Volitve v mestno kurijo so bile 28. februarja 1908.

VeleposestUredi

Veleposestniki so svoje poslance volili 6. marca 1908. Slovenski volivci so se volitev vzdržali.

Izvoljena na nadomestnih volitvah 28. septembra 1912

VirilistUredi