1. vlada Republike Slovenije

1. vlada Republike Slovenije (16. maj 1990 - 14. maj 1992) je bila prva vlada, po uvedbi večstrankarskega sistema v Sloveniji (po drugi svetovni vojni). Vladi je bila spomladi 1992 izglasovana nezaupnica.

Kasnejši ministri so bili naprej imenovani, v skladu s tedanjim zakonom o izvršnem svetu, za državne sekretarje oziroma predsednike komitejev.

Koalicija uredi

Predsednik vlade uredi

Podpredsedniki vlade uredi

Ministri uredi

 • Maks Bastl, predsednik Republiškega komiteja za trgovino - imen. 16.5.1990; razrešen 12.2.1992
 • Igor Bavčar, republiški sekretar za notranje zadeve - imen. 16.5.1990
 • Katja Boh, predsednica Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo - imen. 16.5.1990, razrešena 15.1.1992
 • Božidar Voljč, minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo - imen. 15.1.1992
 • Viktor Brezar, predsednik Republiškega komiteja za drobno gospodarstvo - imen. 16.5.1990
 • Andrej Capuder, predsednik Republiškega komiteja za kulturo - imen. 16.5.1990
 • Janez Dular, član Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, zadolžen za vprašanja Slovencev po svetu in italijanske in madžarske narodnosti v Republiki Sloveniji - imen. 16.5.1990
 • Franc Godeša, predsednik Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide - imen. 16.5.1990
 • Alojz Janko, predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo - imen. 16.5.1990
 • Janez Janša, republiški sekretar za ljudsko obrambo - imen. 16.5.1990
 • Miha Jazbinšek, predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora - imen. 16.5.1990
 • Jožef Jeraj, minister za trgovino - imen. 12.2.1992
 • Stane Stanič, predsednik Republiškega komiteja za informiranje - imen. 16.5.1990, razrešen 24.4.1991
 • Jelko Kacin, republiški sekretar za informiranje - imen. 24.4.1991
 • Marjan Krajnc, predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze - imen. 16.5.1990
 • Marko Kranjec, republiški sekretar za finance - imen. 16.5.1990, razrešen 8.5.1991
 • Dušan Šešok, republiški sekretar za finance - imen. 9.5-1991
 • Jože(f Jakob) Osterc, predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imen. 16.5.1990
 • Ingo Paš, predsednik Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo - imen. 16.5.1990
 • Rajko Pirnat, republiški sekretar za pravosodje in upravo - imen. 16.5.1990
 • Jožefa Puhar, predsednica Republiškega komiteja za delo - imen. 16.5.1990
 • Izidor Rejc, predsednik Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo - imen. 16.5.1990
 • Dimitrij Rupel, predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje - imen. 16.5.1990
 • Peter Tancig, predsednik Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo - imen. 16.5.1990
 • Miha Tomšič, predsednik Republiškega komiteja za energetiko - imen. 16.5.1990
 • Igor Umek, predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje - imen. 16.5.1990
 • Peter Vencelj, predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo - imen. 16.5.1990

Zunanje povezave uredi