Četverec gibalne količine

Četvêrec gibálne kolíčine (oznaka Pμ) je v posebni teoriji relativnosti razširitev pojma gibalne količine, poznanega iz klasične mehanike. Vpeljan je kot vektor četverec, enak zmnožku mase m in četverca hitrosti uμ:

Pri tem je m lastna masa (tudi invariantna masa ali mirovna masa), γ Lorentzev faktor, c0 hitrost svetlobe v praznem prostoru in v hitrost v trirazsežnem prostoru.

ViriUredi

  • Janez Strnad, Fizika, 3. del. Posebna teorija relativnosti, kvantna fizika, atomi, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1981, str. 42. (COBISS)