Četverec hitrosti

Četvêrec hitrósti (oznaka uμ) je razširitev pojma hitrosti na relativistične razmere. Določen je kot odvod svetovnega četverca po lastnem času:

Pri tem je xμ svetovni četverec, τ pa lastni čas.

Izražen s časom t, merjenem v izbranem inercialnem opazovalnem sistemu, je enak:

Pri tem je c0 hitrost svetlobe v praznem prostoru, vektor hitrosti v trirazsežnem prostoru, γ pa relativistični faktor:

ViriUredi

  • Janez Strnad, Fizika, 3. del. Posebna teorija relativnosti. Kvantna fizika. Atomi., Državna založba Slovenije, Ljubljana 1981, str. 41, 42. (COBISS)