Četrtna skupnost Golovec

četrtna skupnost v Ljubljani (Slovenija)

Četrtna skupnost Golovec je ožja enota Mestne občine Ljubljana, ki zajema ljubljanske vzhodne oz. jugovzhodne predmestne četrti (blokovsko Štepanjsko naselje) in donedavna podeželska naselja severno od Golovca (Štepanja vas, Zgornja in Spodnja Hrušica, Bizovik in stare Fužine na desnem bregu Ljubljanice, ki je severna meja ČS Golovec, zahodna pa Gruberjev prekop). Na vzhodu meji na ČS Sostro, na severu na četrtno skupnost Moste, na zahodu na ČS Center in na jugu po slemenu Golovca na četrtno skupnost Rudnik. Meri 827 ha in ima 12.199 prebivalcev (2020).

Četrtna skupnost Golovec

Zunanje povezave uredi