Četrtne skupnosti Ljubljane

(Preusmerjeno s strani Četrtna skupnost Ljubljane)

Četrtna skupnost Ljubljane je lokalna samoupravna enota Mestne občine Ljubljane, katere glavna naloga je sodelovanje z Mestnim svetom Ljubljane pri raznih odločitvah, ki zadevajo dotično četrtno skupnost.

Četrtne skupnosti opravljajo tudi naloge na področjih lokalnih gospodarskih javnih služb in prometa, gospodarjenja z zemljišči, urbanizma in varstva okolja, družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti in turizma ter zaščite, reševanja in civilne obrambe.

Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava, ki v pravnem prometu nastopa v okviru nalog, ki so določene v Statutu MOL in Odloku o nalogah četrtnih skupnosti.

Četrtno skupnost kot pravno osebo zastopa Svet, ki ga predstavlja predsednik sveta.

Seznam četrtnih skupnosti

uredi
 
Četrtne skupnosti

Trenutno je MOL razdeljena na 17 četrtnih skupnosti:

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi