Zbornik je publikacija, navadno z znanstvenimi prispevki več avtorjev, ki izhaja priložnostno.

Navadno je zbornik izdan ob različnih priložnostih. Tako je npr. lahko izdan:

  • udeležencem kakega seminarja, simpozija, kongresa itd.
  • ali v počastitev kakega pomembnega ustvarjalca, ali ob kakem pomembnem jubileju (jubilejni zbornik, spominski zbornik)
  • ali ob obravnavanju določene tematike, o določenem področju (dijaški zbornik, zbornik letalskih podatkov itd.)

Beseda zbornik je izpeljana iz praslovanske besede s'ъbräti v pomenu zbrati, zbirati.

Viri uredi

  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika, DZS, knjiga V, Ljubljana, 1991
  • Snoj, Marko, Slovenski etimološki slovar, Založba Modrijan, Ljubljana, 2003