Wikipedija:Predlogi za zaščito strani/Glava

Predlogi za zaščito strani

Ta stran je namenjena prošnjam oz. predlogom za polno ali delno zaščito, zaščito pred kreacijo, zaščito pred prestavljanjem ali umikom zaščite strani, predloge ali slike. Prosimo, da preberete pravila zaščite strani. Polna zaščita se uporablja za zaustavitev vojskovanja med uporabniki ali pred vandalizmom, delna zaščita se običajno uporablja le za preprečevanje vandalizma s strani IP ali novih uporabnikov, zaščita pred prestavljanjem onemogoči premikanje strani zaradi preimenovanj.

Ko je bila stran zaščitena, se njena zaščita s kratkim opisom lahko vidi v zgodovini strani in dnevnikih, strani pa so vidne tudi v seznamu Posebno:ZaščiteneStrani. Nadaljne razprave naj potekajo na Pogovornih straneh člankov.

Navodila

Če želiš predlagati umik zaščite ali zaščito strani, sledi spodnjim korakom:

  1. Če želiš umik zaščite strani, je običajno najbolje, da najprej prosiš za umik zaščite administratorja, ki je stran zaščitil.
  2. Dodaj poglavje nivoja 4 (i.e. ==== {{lx|Primer}} ====, kjer "x" pomeni črko za imenski prostor) na VRHU seznama zahtev za zaščito ali za umik zaščite in pod naslovom poglavja umesti eno izmed predlog v spodnji tabeli. Prosimo, da se prepričate, da ste pravilo črkovali ime članka.
  3. Če predlagate zaščito strani, pod naslovom poglavja napiši tudi tip zaščite (polna zaščita, delna zaščita, zaščita pred prestavljanjem) in kratek opis razloga zaščite.
  4. Podpiši svoj predlog z štirimi tildami ~~~~ in shrani.
  • Opomba: to ni kraj sodnega postopka, ki nadaljuje razpravo od nekje drugje. Če predlog vsebuje prekomerno pričkanje, urejevalsko vojno, spor o vsebini, osebne napade ali nevljudne komentarje, se bo predlog s te strani odstranil.
Imenski prostor Predlaganje zaščite / umik zaščite Predlaganje zaščite / umik zaščite
pogovorne strani
Splošno {{ln|NAMESPACE|PAGE NAME}} {{lnt|NAMESPACE|PAGE NAME}}
Članek {{la|ČLANEK}} {{lat|ČLANEK}}
Predloga {{lt|PREDLOGA}} {{ltt|PREDLOGA}}
Wikipedija {{lw|STRAN}} {{lwt|STRAN}}
Uporabnik {{lu|UPORABNIK}} {{lut|UPORABNIK}}
Kategorija {{lc|KATEGORIJA}} {{lct|KATEGORIJA}}
Slika {{lf|SLIKA}} {{lft|SLIKA}}
Portal {{lp|PORTAL}} {{lpt|PORTAL}}
Pomoč {{lh|POMOČ}} {{lht|POMOČ}}
MediaWiki Zaščiteno s strani MediaWiki
zaščita se ne more umakniti
{{lmt|MESSAGE}}
Naj ne bi bilo zaščiteno
Book {{lb|BOOK}} {{lbt|BOOK}}
Primeri
===={{la|Ime članka}}====
'''Delna-zaščita:''' Pogosta tarča IP vandalizma. ~~~~
===={{lt|Ime predloge}}====
'''Začasna delna-zaščita:''' Pogosta tarča IP vandalizma. ~~~~